Zij zijn in control

Kinderen (11-18 jaar) staan aan het roer van hun leven. Ze maken hun eigen beslissingen en daarmee ook hun eigen fouten. Wij willen voorkomen dat deze fouten tot incidenten leiden.

Beschrijving

Incidenten zoals overlast, alcohol- en drugsgebruik, vuurwerkoverlast, vandalisme en pestgedrag gebeuren vaak in groepen.We merken dat de ouders van de veroorzakers en slachtoffers van de incidenten vaak niet wisten waar hun kind mee bezig was of verwikkeld in was.

Als uw kind betrokken is bij een incident kan dit grote gevolgen hebben. Door met uw kind in gesprek te gaan over hun leven en hun interesses kunt u ons helpen dit te voorkomen.

Uw kind is in control, maar is nog wel op zoek naar richting

Uw kind weet wat goed is. Maar als kinderen ouder worden maken zij steeds vaker zelfstandig keuzes die zij niet altijd bespreken met ouders. Deze zelfstandigheid is niet alleen spannend voor ouders, maar ook voor het kind. Ze weten wel wat goed is om te doen en wat niet. Maar wij merken dat kinderen toch vaak het gedrag van de groep volgen.

Laat uw invloed het sterkste zijn

Door met uw kind in gesprek te gaan en te blijven kunnen ze leren beter vast te houden aan hun normen en waarden in een groep. Als u het lastig vindt om in gesprek te gaan met uw kind hebben we hieronder een aantal tips. Ook vindt u een aantal links naar partijen die u verder kunnen helpen, met achtergrondinformatie en tips.

  • Blijf in gesprek met uw kind over het vasthouden aan wie zij zijn en waar zij voor staan.
  • Stel een grens en maak afspraken met elkaar.
  • Achterhaal de ‘wie, wat, waar’. Dus weet waar uw kind is, wat zijn de plannen zijn voor zowel overdag als ‘s avonds en met wie. Vraag ook achteraf hoe het was en controleer de ‘wie, wat, waar’. Stel dit soort vragen tijdens een laagdrempelig moment,  bijvoorbeeld tijdens het autorijden of tijdens de afwas.
  • Benadruk het ‘samen uit en samen thuis’ principe. Laat ze omkijken naar hun vrienden.
  • Zorg dat u bereikbaar bent voor uw kind.
  • Zorg dat u in contact kan komen met de ouders van de vrienden van uw kind. Zorg dat uw telefoonnummer in de mobiel van de vrienden van uw kind staat én dat uw kind de telefoonnummers van de ouders van zijn of haar vrienden in de mobiel heeft staan.