Team Sociaal Domein

Het Team Sociaal Domein is er voor alle inwoners van IJsselstein die (tijdelijk) ondersteuning kunnen gebruiken.

Beschrijving

Samen met u kijken ze naar wat er aan de hand is en wat de best passende oplossing is. Het team helpt u te bekijken wat u zelf kan doen en waar de mensen om u heen u mee kunnen helpen. Zo kunt u op eigen kracht verder. Mocht dat niet lukken, dan kijkt het team hoe ze u verder kunnen helpen. De ondersteuning die het team biedt valt onder 2 verschillende wetten. De Jeugdwet voor inwoners van onder de 18 jaar en hun ouders. En de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor inwoners van 18 jaar en ouder, die langer dan 6 maanden ondersteuning nodig hebben.

Weet u niet zeker of uw hulpvraag past in de Jeugdwet of de Wmo? Het team helpt u graag te bepalen waar u hulp kunt krijgen. Ze verwijzen u bijvoorbeeld door naar de Wlz en kijken waar u hulp en advies kunt krijgen over het aanvragen.

Wmo

De Wmo is er voor onze inwoners van 18 jaar en ouder.

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Hulp bij uw administratie.
 • Hulp in het huishouden.
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer.
 • Aanpassing aan uw eigen woning, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen.
 • Beschermd wonen.

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis vraagt u aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) via 088 - 789 10 10.

Jeugdwet

De Jeugdwet is er voor onze inwoners tot 18 jaar en hun ouders:

 • Advies bij zorgen, vragen en problemen.
 • Zorgen voor een veilige leefomgeving.
 • Hulp bij zorgen over goede opvoeding.
 • Hulp bij zorgen over ontwikkeling en school.
 • Kinderen en jongeren stimuleren mee te doen in de maatschappij.

Werkwijze

Wanneer u contact opneemt met het Team Sociaal Domein wordt er binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen over uw hulpvraag. Als eerste wordt besproken wat u zelf kan en wat de mensen om u heen voor u kunnen betekenen. Mocht uw hulpvraag hiermee niet zijn opgelost, dan wordt u aangemeld bij het team. Het team helpt u bij het vinden van de juiste hulp. Dichtbij, snel én toegankelijk.

Het team bekijkt uw hulpvraag en besluit welke medewerker, passend bij uw hulpvraag, uw contactpersoon wordt. U wordt geplaatst op de wachtlijst. Hoelang u moet wachten is afhankelijk van uw hulpvraag. Wanneer u aan de beurt bent neemt de medewerker contact met u op voor het maken van een afspraak voor een gesprek bij u thuis of ergens anders.