Highlights interviewronde

In de zomerperiode heeft Bureau Buiten met vijftien vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld gesproken over de economie en het vestigingsklimaat van IJsselstein. Een aantal highlights van die gesprekken zijn hieronder op een rij gezet.

Meerwaarde van een nieuwe Economische visie

Er is behoefte aan een concrete visie die met nauwe betrokkenheid van ondernemers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Het is vooral van belang dat de visie praktisch wordt vertaald naar een aantal concrete doelstellingen en acties/initiatieven in de samenwerking tussen gemeente, ondernemers en andere belanghebbenden.

Staat en profiel van de IJsselsteinse economie

 • Het gaat goed met de economie van IJsselstein: het bedrijfsleven staat er gemiddeld genomen redelijk goed voor.
 • Vanuit de historie telt IJsselstein de nodige familiebedrijven in onder andere de maaksector. Het bedrijfsleven is in zijn totaliteit zeer divers gespreid over branches, grootte en leeftijd.
 • Er is sprake van sterke economische relaties met de Lopikerwaard (veel praktisch geschoolden; passende werkcultuur) en het stedelijk gebied van Utrecht, met name de stad Utrecht, Nieuwegein en Houten (kenniswerkers). Verder ook met gebieden buiten de regio.
 • IJsselstein is meer een woon- dan werkgemeente, met veel inkomende en uitgaande pendel.
 • IJsselstein staat economisch niet herkenbaar op de kaart. Daarvoor is het te klein. IJsselstein is onderdeel van een grotere economische regio.
 • Op dit moment is de karaktervolle binnenstad het belangrijkste herkenningspunt.

Arbeidsmarkt

 • De arbeidsmarkt is het belangrijkste aandachtspunt in het ondernemingsklimaat.
 • Er is groeiende behoefte aan kenniswerkers uit Utrecht en elders: de concurrentie om schaars talent vergt veel aandacht en investeringen.
 • Praktisch geschoolden zijn (en blijven) een belangrijke groep voor veel bedrijven in de maakindustrie, facilitaire diensten, handel en logistiek, horeca, et cetera.
 • Een sterke samenwerking met het Calscollege en regionale ROC's zijn, naast interne bedrijfsopleidingen, van groot belang.
 • IJsselstein is gunstig gelegen. De bereikbaarheid over de snelweg (met de Lopikerwaard) en met het OV uit Utrecht zijn een punt van zorg.
 • Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in IJsselstein; niet aantrekkelijk om hier te wonen.
 • Meer woningbouw in regionaal verband is van dringend belang.

Bedrijfsruimte

 • De schaarste aan bedrijfsruimte is eveneens groot. Dit is een belangrijk punt van aandacht.
 • Aandachtspunten op bedrijventerreinen zijn: veroudering van panden en de openbare ruimte, de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer, matige OV-bereikbaarheid en bijvoorbeeld netcongestie als bottleneck voor transitie naar duurzame energie.
 • De organisatiegraad op bedrijventerreinen is laag. Dit moet omhoog om opgaven samen met de gemeente aan te pakken.

Binnenstad

 • De karaktervolle binnenstad wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan een positief woonklimaat.
 • Er zijn zorgen om de toekomstbestendigheid van het winkelaanbod.
 • IJsselsteiners zijn sterk op het eigen winkelaanbod gericht. De toestroom van bezoekers van buitenaf is daarentegen beperkt.
 • Voor het toekomstig draagvlak van voorzieningen is woningbouw en/of het aantrekken van bezoekers van buitenaf van groot belang.
 • Ook voor bedrijven (op bedrijventerreinen) kan de relevantie van de binnenstad worden versterkt.

Buitengebied

 • Naast de binnenstad is het buitengebied een tweede identiteitsdrager voor IJsselstein.
 • Veel IJsselsteiners maken regelmatig gebruik van recreatie, zorg, kinderopvang of andere activiteiten in het buitengebied.
 • Puur agrarische bedrijven komen niet veel meer voor, want die zijn nauwelijks rendabel te houden.
 • Verbrede landbouw met niet-agrarische activiteiten zijn de toekomst. De (beleids)ruimte voor dergelijke activiteiten is echter vrij beperkt.
 • De toeristisch-recreatieve ontwikkeling, in aanbod als in groei van bezoekers, verloopt vrij traag.
 • Mensen uit het stedelijk gebied, zoals Leidsche Rijn weten het buitengebied van IJsselstein steeds beter te vinden.
 • Recreatieve wandel- en fietsverbindingen met de kern van IJsselstein en het stedelijk gebied Utrecht verdienen verbetering.
 • Een stevig, samenhangend, herkenbaar recreatief aanbod in de Lopikerwaard ontbreekt.