Economische visie 2030

De gemeente IJsselstein werkt samen met ondernemers aan een economische visie voor de jaren 2024-2030, met een uitvoeringsagenda. Daarbij kijken we onder andere naar werkgelegenheid, vestigingsklimaat en duurzaamheid en hoe we kansen kunnen benutten en bedreigingen het hoofd kunnen bieden. Samen zetten we een koers voor een economisch vitale toekomst uit en gaan we concrete stappen zetten.

Beschrijving

Samen

Betrokkenheid van ondernemers is belangrijk om tot een gedragen visie te komen. We betrekken een aantal van hen direct door hen te interviewen. Uit hen stellen we een kopgroep samen, die feedback gaat geven tijdens het opstellen van de economische visie. Ook een aantal andere stakeholders denkt mee. Daarbij houden we oog voor andere ontwikkelingen, zoals het opstellen van een toekomstbeeld van de binnenstad en andere beleidstrajecten.

Aanpak

De zomer van 2023 stond in het teken van een analyse van bestaand beleid en de opgaven en trends. Op basis hiervan is een aantal ondernemers betrokken bij interviews en een economische 'kopgroep' en komen we tot zogenaamde kernopgaven. Dat gebeurt in het najaar. De opgaven werken we uit in een conceptvisie en actiepunten. Ook proberen we ons ambitieniveau te formuleren. De gemeenteraad zal de economische visie naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 kunnen vaststellen.

Betrokkenheid van ondernemers

Tijdens brede bijeenkomsten wordt de economische visie getoetst. Deze brede bijeenkomsten zijn bedoeld voor ondernemers en andere belanghebbenden die graag willen mee werken aan de economische visie. De rol van de economische ‘kopgroep’ is voornamelijk klankborden, ideeënvorming en toetsing. Het doel van de brede bijeenkomsten is om de verschillende onderwerpen van de economische visie nader te toetsen op compleetheid, draagvlak en prioriteitstelling. Betrokkenheid van ondernemers is belangrijk om tot een visie te komen waar iedereen achter staat. Samen zetten we een koers voor een economisch vitale toekomst uit en gaan we concrete stappen zetten.