Energiebesparingsplicht

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

Beschrijving

Deze plicht geldt voor bedrijven en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken.

Voor gebouwen, processen en faciliteiten zijn erkende (energiebesparings)maatregelen (EML) opgesteld. Sinds 2019 moeten bedrijven ook elke 4 jaar rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen.