Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht voor bedrijven bestaat al flink wat jaren. Wat betekent deze energiebesparingsplicht precies en voor wie is deze bedoeld?

Beschrijving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

De energiebesparingsplicht geldt voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken.

Voor gebouwen, processen en faciliteiten zijn erkende (energiebesparings) maatregelenlijsten (EML) opgesteld. Sinds 2019 moeten bedrijven ook elke 4 jaar rapporteren welke energiebesparingsmaategelen ze hebben genomen.