Sportparken en sporthallen

In IJsselstein hebben we allerlei sporthallen, gymzalen en sportvelden. Vooral sportverenigingen en scholen maken hier gebruik van. Maar u kunt ook een sportzaal huren! Dit kunt u direct online regelen via het reserveringsformulier.

Online reservering

Kosten
Sporthal Kosten 2021 Kosten 2022

Sporthal IJsselhal, ’t Heem en De Oever

Seizoensbasis per uur
Seizoensbasis per daluur
Incidenteel per uur 
Incidenteel per daluur

 

€ 41,50
€ 31,11
€ 62,24
€ 46,69

 

€ 42,08
€ 31,55
€ 63,11
€ 47,34

Halve sporthal en sportzaal Poortdijk

Seizoensbasis per uur
Seizoensbasis per daluur
Incidenteel per uur 
Incidenteel per daluur

 

€ 20,75
€ 15,57
€ 31,11
€ 23,35

 

€ 21,04
€ 15,79
€ 31,55
€ 23,68

1/3 deel sporthal De Oever

Seizoensbasis per uur
Seizoensbasis per daluur
Incidenteel per
Incidenteel per daluur

 

€ 13,83
€ 10,37
€ 20,75
€ 15,57

 

€ 14,02
€ 10,52
€ 21,04
€ 15,79

Sportzaal Zenderpark

Seizoensbasis per uur
Seizoensbasis per daluur
Incidenteel per uur
Incidenteel per daluur

 

€ 20,75
€ 15,57
€ 31,11
€ 23,35

 

€ 21,04
€ 15,79
€ 31,55
€ 23,68

Halve zaal Zenderpark

Seizoensbasis per uur
Seizoensbasis per daluur
Incidenteel per uur
Incidenteel per daluur

 

€ 15,38
€ 11,53
€ 23,08
€ 17,30

 

€ 15,60
€ 11,69
€ 23,40
€ 17,54

Gymzaal WOC

Seizoensbasis per uur
Seizoensbasis per daluur
Incidenteel per uur 
Incidenteel per daluur

 

€ 18,45
€ 13,83
€ 27,67
€ 20,75

 

€ 18,71
€ 14,02
€ 28,06
€ 21,04

Vergaderlokalen 1)

Prijs per dagdeel. Geen BTW
Instructielokaal sportzaal De Poortdijk
Bestuurskamer sporthal de IJsselhal

 


€ 26,45
€ 17,91


 

€ 26,82
€ 18,16

 Korting "daluren" : maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur = 25%. 
Toeslag commercieel gebruik: 200% per uur cq. dagdeel.
Gebruik van de vergaderlokalen door de vaste gebruikers van de sporthallen ten behoeve van overleg/vergadering is kosteloos. 

Tarieven weekend en vrijdagavond

In de weekenden en vrijdagavond verhuren wij de binnensportaccommodaties incidenteel.
De reden hiervan is dat de verenigingen dan wedstrijdverplichtingen hebben en de zalen maar een beperkt aantal uren/dagen nodig hebben. Wij hanteren voor de IJsselsteinse sportverenigingen, die voor trainingen gebruik maken van onze sportaccommodaties, het seizoenstarief in het weekend. 

Tarieven buitensportaccommodaties  2021 2022

IJsseloever

Korfbalterrein:

Seizoensbasis per veld
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein
Prijs per uur overigen

Handbalterrein:

Seizoensbasis per veld
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein

Hockeyterrein:

Seizoensbasis per veld
Prijs per uur voor scholen en verenigingen uit IJsselstein
Prijs per uur overigen € 6.144,91
€ 18,94
€ 44,20


€ 1.166,92
€ 27,88


€ 6.144,91
€ 18,94
€ 44,20


€ 6.230,94
€ 19,21
€ 44,82


€ 1.183,26
€ 28,27


€ 6.230,94
€ 19,21
€ 44,82

Groenvliet

Voetbalcomplex:
Grasveld seizoensbasis per veld
Keepershoek (*)
Kunstgrasveld seizoensbasis per veld

Prijs per uur kunstgras voor scholen en verenigingen uit IJsselstein
Prijs per uur kunstgras overigen€ 3.730,76
€ 528,56
€ 6.144,91
 

€ 18,94
€ 44,20€ 3.782,99
€ 535,96
€ 6.230,94
 

€ 19,21
€ 44,82

De prijs per uur is zonder het gebruik van kleedkamers, maar inclusief verlichting van de velden. De seizoensprijs is exclusief verlichting van de velden.
(*) De huurder van de keepershoek is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van de doelen, de ballenvangers en de lichtinstallatie. 

Huis- en gedragsregels 
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd;
 • Men behandelt elkaar met respect: gewenste en ongewenste intimiteiten en verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd;
 • De ingebruikgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal en/of schade en/of gevolgschade van persoonlijke eigendommen en eigendommen van de gebruiker;
 • Het is verboden om sportvloeren te betreden met schoenen die buiten zijn gedragen of op enige wijze sporen op deze vloeren (kunnen) achterlaten;
 • Roken is in het gehele gebouw verboden;
 • Het gebruik en in bezit hebben van soft- en harddrugs, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens zijn verboden;
 • Etenswaren en dranken mogen alleen in de horecaruimte(n) worden genuttigd;
 • Kleedkamers moeten na gebruik netjes achtergelaten worden. Dit betekent dat afval in de daarvoor bestemde bakken gedaan moet worden;
 • Opbouwen en opruimen van de benodigde materialen moet binnen de gehuurde tijd gebeuren. Houdt rekening met andere gebruikers;
 • Na afloop van de huurtijd kunt u nog 30 minuten in de kleedkamers of, bij onbeheerde accommodaties, in het pand blijven. Overschrijding van deze tijdstermijn wordt in rekening gebracht;
 • Het is gebruiker niet toegestaan publiek tot de kleedkamers en of sportvloer toe te laten;
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden of hulphonden;
 • Het is niet toegestaan rijwielen en andere vervoermiddelen in de sportaccommodatie te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft;
 • Nooduitgangen moeten te allen tijde vrij worden gehouden van obstakels;
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de nooduitgangen, blusmiddelen en AED’s, anders dan in geval van nood;
 • Het is niet toegestaan permanente extra lijnen e.d. op de sportvloer of op muren aan te brengen.
 • U wordt als gebruiker van de binnensportaccommodatie geacht op de hoogte te zijn van de “Algemene Gebruiks Voorwaarden gemeentelijke sportaccommodaties in IJsselstein”.
Contact sporthalbeheerder

De sporthalbeheerder van de gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 54 67 60 67.