Gemeentelijke onderscheidingen

U kunt een gemeentelijke onderscheiding aanvragen bij een jubileum, een afscheid of een andere bijzondere gelegenheid.

De gemeente heeft waardering voor alle (rechts)personen die concreet bijdragen aan een bloeiend en welvarend IJsselstein. Waar aandacht bestaat voor de mens, in welke setting dan ook. Op individueel niveau kunnen grote daden worden verricht. Of juist kleine daden die van grote betekenis kunnen zijn. Wij hechten aan die inzet van (rechts)personen! Het is goed voor onze stad en haar inwoners.

Kent u een persoon of instelling die zich inzet voor IJsselstein? Dan kunnen ze misschien een onderscheiding van de gemeente krijgen. Het gemeentebestuur beslist wie een onderscheiding krijgt. U kunt ze hiervoor aanmelden, neem hiervoor contact met de Chef Kabinetszaken via 14 030.

 • Fulco de Minstreel

  Het waarderingssymbool van de stad is Fulco de Minstreel. Het is een kenmerkend symbool van onze stad. Van de sculptuur op de Overtoom is een replica vervaardigd.

 • Het Compliment

  Het Compliment heeft een ruimer toetsingskader dan de Fulco de Minstreel en is een blijvende manier om dankjewel te zeggen. De gemeente spreekt met dit gebaar erkenning en waardering uit voor een bijzondere verdienste, prestatie of een uitzonderlijke inzet ten gunste van de stad IJsselstein. Naast personen kunnen ook bedrijven, verenigingen, instellingen en andere organisaties voorgedragen worden voor deze gemeentelijke onderscheiding.

 • Stadspenning

  De Stadspenning wordt – in uitzonderlijke gevallen – als vererende onderscheiding toegekend aan personen die zich volgens het college van burgemeester en wethouders en het seniorenconvent, gedurende een periode van vele jaren, op een breed maatschappelijk terrein voor stad en samenleving IJsselstein, uitermate verdienstelijk hebben gemaakt.

 • Jongerenonderscheiding

  Met een jongerenonderscheiding voorziet de gemeente in een waardering en erkenning speciaal voor jongeren. Met deze waardering wordt de bijzondere inspanning of inzet zichtbaar gemaakt voor de inwoners van IJsselstein. De communicatie en publicatie daarover kan een stimulans en inspiratie betekenen voor andere jongeren in IJsselstein om zich ook op een bijzonder wijze in te zetten voor de samenleving.