Fulco de Minstreel

Het waarderingssymbool van de stad is Fulco de Minstreel. Het is een kenmerkend symbool van onze stad. Van de sculptuur op de Overtoom is een replica vervaardigd.

Beschrijving

Met de toekenning van de Fulco de Minstreel geven burgemeester en wethouders uiting aan de gevoelens van trots en waardering voor stadsgenoten die zich op een breed terrein, of juist op één onderwerp, verdienstelijk hebben gemaakt voor stad en samenleving IJsselstein. Met de toekenning van de Fulco de Minstreel onderstreept het college de betekenis van de ambassadeursfunctie van personen, die een aansprekende prestatie leveren op algemeen-, sport- en cultuurgebied, alsmede van bedrijven, instellingen, verenigingen en organisaties, bij uitstralende activiteiten, prestaties en presentaties.

Fulco de Minstreel

Afbeelding: Fulco de Minstreel, gemeentelijke onderscheiding