Jongerenonderscheiding

Met een jongerenonderscheiding voorziet de gemeente in een waardering en erkenning speciaal voor jongeren. Met deze waardering wordt de bijzondere inspanning of inzet zichtbaar gemaakt voor de inwoners van IJsselstein. De communicatie en publicatie daarover kan een stimulans en inspiratie betekenen voor andere jongeren in IJsselstein om zich ook op een bijzonder wijze in te zetten voor de samenleving.

Beschrijving

Ten aanzien van de criteria

De jongerenonderscheiding kan in ieder geval worden toegekend indien de inzet van de jongere als ‘’bijzonder verdienstelijk voor de stad, samenleving of personen” wordt aangemerkt. In plaats van criteria op te stellen voor toekenning van de jongerenonderscheiding, dient er vooral gekeken te worden naar de bijzondere effecten van de (vrijwillige) inzet dan wel het maatschappelijk belang van de inzet. Om die reden wordt volstaan met het geven van een aantal voorbeelden.

Voorbeelden zijn:

  • Het op eigen initiatief verrichten van vrijwilligerswerk, mantelzorg. De inzet of prestatie wordt op een zodanige manier uitgevoerd dat dit in positieve zin uitstijgt boven hetgeen van hem verwacht mag worden. Onbaatzuchtig.
  • Het succesvol starten van een eigen onderneming, instelling of vereniging. De jongere onderscheidt zich in positieve zin van zijn leeftijdsgenoten. Ondernemend, lef en doorzettingsvermogen.
  • Uitzonderlijke prestaties op het terrein van jeugdparticipatie, studie of cultuur. Actieve betrokkenheid bij de samenleving, studieprestatie of cultuur geldt als motiverend voorbeeld voor anderen. Frisse blik/nieuwe kansen, ambitie en creatief.
  • Jongeren die een heldendaad hebben verricht.

Ten aanzien van de leeftijd

Om zo veel mogelijk jongeren de gelegenheid te bieden in aanmerking te komen voor deze onderscheiding kiezen we er voor de leeftijdscategorie vrij te houden. Juridisch is men al volwassen op 18-jarige leeftijd. Maar jeugd/jongeren is ook de verzamelnaam van alle personen die jeugdig zijn, zich jong gedragen of jong lijken. Jeugd is leeftijdsbepaald maar de leeftijdsgrenzen zijn veranderlijk.

Ten aanzien van de uitreiking

De burgemeester bezoekt de jongere bij het bijzondere project of tijdens de bijzondere activiteit en overhandigt de onderscheiding en een passend cadeau ter waarde van (invullen).

Jongerenonderscheiding

Afbeelding: Jongerenonderscheiding, gemeentelijke onderscheiding