Stadspenning

De Stadspenning wordt – in uitzonderlijke gevallen – als vererende onderscheiding toegekend aan personen die zich volgens het college van burgemeester en wethouders en het seniorenconvent, gedurende een periode van vele jaren, op een breed maatschappelijk terrein voor stad en samenleving IJsselstein, uitermate verdienstelijk hebben gemaakt.

Beschrijving

Het college en seniorenconvent hebben de mogelijkheid de Stadspenning ook toe te kennen indien er sprake is van een uitermate bijzondere activiteit of prestatie. Aan de Stadspenning is een oorkonde verbonden.

Stadspenning

Afbeelding: Stadspenning/erepenning, gemeentelijke onderscheiding