Ondersteuning en advies

De raadsgriffier is het eerste aanspreekpunt van de raad, maar ook voor inwoners, organisaties, instellingen en professionals in hun relatie met de raad.

Beschrijving

Griffier van de raad is: de heer A.J.O. (Arnout) van Kooij

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad. Elke raad moet een griffier hebben. De griffier ondersteunt de raad en haar commissies. De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig om het verloop ervan te stroomlijnen en de griffier ondertekent, samen met de voorzitter van de raad, alle officiële stukken van de raad. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.

De griffier ondersteunt de raad op drie manieren: Inhoudelijk, procesmatig/logistiek en secretarieel.

De griffier vervult een spilfunctie in de relaties van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en is eerste aanspreekpunt voor inwoners, organisaties, instellingen en professionals in hun relatie met de raad. Daarnaast biedt de griffier ondersteuning bij het voorbereidend werk en onderzoek van de raad in het kader van zijn kaderstellende en controlerende functies. Ondersteuning gaat vaak verder dan alleen het verstrekken van feitelijke informatie en omvat bijvoorbeeld ook technische bijstand in de vorm van assistentie bij de redactie van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties.

Griffier

griffie Arnout
A.J.O. (Arnout) van Kooij
Tel: 030-686 17 97
Mobiel: 06-14597979
ajo.van.kooij@ijsselstein.nl

Raadsadviseur

griffie Joris
Joris Moes
Tel: 030-686 18 17
j.moes@ijsselstein.nl

Griffiemedewerker

griffie Ingrid
Ingrid Elken
Tel: 030-686 16 33
griffie@ijsselstein.nl