Vraagbaak

Lees hier de meest gestelde vragen over de raad.

Beschrijving

Mist u een vraag? Stuur uw vraag naar griffie@ijsselstein.nl.

De raad gaat over het geld van de gemeente. Hoe zit dat?

Als hoofd van de gemeente stelt de raad de kaders waarbinnen het college en de burgemeester mogen werken. Dat geldt ook voor de financiën van de gemeente. De raad stelt elk jaar een begroting vast, en maakt daarmee geld beschikbaar voor het college en de burgemeester voor de uitvoering van taken en plannen.

Hoe zit het met mijn privacy en persoonsgegevens?

De gemeente is gebonden aan de privacyregels, zoals die vastliggen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dat voor u in de communicatie met de raad van IJsselstein?

In de raadszaal

De vergaderingen van de raad en de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergaderingen worden live via internet uitgezonden en de opnames van het beeld en geluid worden bewaard om terug te kijken en te luisteren. Iedereen die bij een openbare vergadering van de raad of een raadscommissie aanwezig is kan dus soms te zien en te horen zijn op de beeldregistratie. Als u als inspreker het woord voert in een commissievergadering dan wordt dat ook vastgelegd.

Gebruik van contactgegevens: alleen met uw toestemming

Soms willen we vanuit de raad of een commissie personen gericht informeren of uitnodigen. Voor die communicatie gebruiken we gegevens als e-mailadres, woonadres en/of telefoonnummer. Alleen met uw toestemming maken wij gebruik van deze contactgegevens en ook alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons hebt gegeven.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en uit te nodigen. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u dit doet, verwijderen wij uw gegevens.

Toestemming verwerken (persoons)gegevens intrekken

Privacybeleid

De raad hanteert het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente IJsselstein.

Welke verordeningen en reglementen heeft de raad?

De raad heeft voor een aantal specifieke zaken eigen regels opgesteld over bijvoorbeeld de vergaderorde, gedragsregels, en de eigen rechtspositie.
Verordeningen en reglementen raad

Waar vind ik informatie over verkiezingen?

Op de pagina verkiezingen vindt u alle informatie over Nederlandse verkiezingen.