Vraagbaak

Lees hier de meest gestelde vragen over de raad.

Beschrijving

Mist u een vraag? Stuur uw vraag naar griffie@ijsselstein.nl

​De raad gaat over het geld van de gemeente. Hoe zit dat?

De raad stelt de kaders waarbinnen het college van Burgemeester en Wethouders mag werken (naast wetgeving en verordeningen). De raad stelt inhoudelijke en financiële kaders en geeft met de kaders aan wat zij verwacht van het college in termen van doelen en activiteiten. Elk jaar spreekt de raad dit in grote lijnen af met het college door middel van het vaststellen van de jaarlijkse begroting.

Hoe zit het met mijn privacy en persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht. (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wat betekent dat in de communicatie met de raad van IJsselstein voor u?

In de raadzaal

De vergaderingen van de raad en de raadscommissies zijn openbaar. Deze vergadering worden live via internet uitgezonden en de opnames van het beeld en geluid worden bewaard om terug te kijken en te luisteren. Iedereen die bij een openbare vergadering van de raad of een raadscommissie aanwezig is kan dus te zien en te horen zijn op de beeldregistraties.

Gebruik van contactgegevens alleen met uw toestemming

Graag willen wij belanghebbenden of geïnteresseerden in een onderwerp, dat geagendeerd is voor een vergadering van de raad of een raadscommissie, informeren en soms ook uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn en daar eventueel aan deel te nemen. Hetzelfde geldt voor andere bijeenkomsten van de raad met inwoners. Voor de communicatie met inwoners gebruiken wij gegevens als e-mailadres, woonadres en / of telefoonnummer. Alleen met uw toestemming maken wij gebruik van uw contactgegevens en alleen voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren en uit te nodigen. U kunt de toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u dit doet, verwijderen wij uw gegevens.

Privacybeleid

De raad sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacy beleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbeschermer (FG) is ook de FG van de raad.

Welke verordeningen en reglementen heeft de raad?

De raad heeft voor een aantal specifieke zaken eigen regels opgesteld over bijvoorbeeld de vergaderorde, gedragsregels en de eigen rechtspositie. U treft deze hieronder aan:

Waar vind ik informatie over verkiezingen?

Op de pagina Verkiezingen vindt u alle informatie over Nederlandse verkiezingen.