Uw invloed en de raad

Wilt u aandacht vragen voor een probleem, plan of gebeurtenis? Of wilt u meer weten over de raad?

Beschrijving

Als inwoner heeft u direct invloed op het bestuur van de gemeente IJsselstein. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u namelijk elke vier jaar wie er in de raad komen. Om tot een goed besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, Maar u heeft ook zelf mogelijkheden om invloed uit te oefenen: Wilt aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? Laat het weten aan uw raad.

Welke middelen zijn er:

Maak gebruik van uw spreekrecht

U kunt uw mening aan de raad geven door gebruik te maken van het spreekrecht.

  • Dit spreekrecht geldt voor de commissievergaderingen.
    • Inspreken bij het agendapunt ‘Sprekersplein’: Een onderwerp hoeft niet op de agenda te staan maar hoort wel tot het werkterrein van de betreffende commissie.
    • Inspreken bij een agendapunt
  • U heeft maximaal vijf minuten spreektijd.
  • U heeft geen spreekrecht over benoemingen van personen en bezwaar en beroepszaken.

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Neem contact op met de griffie.

Schrijf een brief of e-mail aan de raad

U kunt uw brief of e-mail richten tot de hele raad of direct aan een raadslid. Stuur uw e-mail naar griffie@ijsselstein.nl​​​​​​ of stuur uw brief naar onderstaand postadres:
Gemeenteraad van IJsselstein
Postbus 26
3400 AA IJsselstein

Als u een brief of e-mail schrijft aan de raad, houd er dan rekening mee dat de correspondentie met de raad openbaar is.

Neem direct contact op met een raadslid

Neem contact op met een van de raadsleden.

Biedt de raad een petitie aan

Heeft u kritiek op beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In een petitie vermeldt u:

  • Met welk beleid u het niet eens bent;
  • Wat u met de petitie wilt bereiken;
  • Namens wie u de petitie aanbiedt.

U kunt een petitie aanbieden via griffie@ijsselstein.nl. De griffie kan u helpen uw petitie verder te brengen. De gemeenteraad bepaalt wanneer uw petitie besproken gaat worden.

Stel een burgerinitiatief op

Heeft u een goed idee voor IJsselstein? Met een burgerinitiatief legt u uw voorstel voor aan de gemeenteraad. Iedere stemgerechtigde inwoner van IJsselstein kan een burgerinitiatief indienen. Voldoet de aanvraag aan de door de raad gestelde regels dan wordt uw onderwerp op de agenda geplaatst. Zie de bijlage voor de regels: