Bedrijvenpark De Kroon

Tussen de A2, de Weg der Verenigde Naties en de Hollandsche IJssel komt een aantrekkelijk, duurzaam bedrijventerrein: De Kroon.

Beschrijving

Wat?

Bedrijvenpark De Kroon is dé perfecte plek voor bedrijven, centraal gelegen in Nederland. Tussen de A2 en de N210 bij IJsselstein is dit ‘een juweel van een locatie’. Vanwege de plek is er veel aandacht voor het groene karakter van het bedrijvenpark. Een prachtige plek met veel mogelijkheden dus. Op het bedrijventerrein is ongeveer 9 hectare ruimte beschikbaar voor lokale en regionale bedrijven.

Waarom?

In IJsselstein zijn er weinig mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden. We hebben als doel om ruimte te bieden voor economische groei, innovatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Om dit mogelijk te maken ontwikkelen we bedrijvenpark De Kroon.

Hoe?

Voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein hebben de gemeente en Van Wijk Ontwikkeling in 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Onlangs had dit gebied nog een agrarische functie. Daarom is het bestemmingsplan kortgeleden aangepast. Het aangepaste bestemmingsplan is vastgesteld op 11 mei 2023. Lees meer over de vaststelling van het bestemmingsplan.

De ontwikkeling van Bedrijvenpark De Kroon past ook binnen het provinciaal beleid.

Wanneer?

 • 17 juli 2023: tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan geen beroep meer worden ingediend.
 • Tweede helft 2023: start verkoop bedrijfskavels. Voor meer informatie kijk op de website van Bedrijvenpark De Kroon.
 • 11 mei 2023: het aangepaste bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad.
 • 14 december 2022: inloopavond bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kroon.
 • 13 januari 2022: bijeenkomst voor buurtbewoners en direct belanghebbenden over het voorontwerpbestemmingsplan.
 • 3 juni 2021: ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Van Wijk Ontwikkeling.
 • 2 juli 2020: herijkte nota van uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad.
 • 2020: er is opnieuw gekeken naar de verkaveling, ontsluiting en aantakking op de N210 en overige eisen die passen bij deze tijd.
 • 2020: Roba Metals besluit om niet te verhuizen naar Bedrijventerrein De Kroon.
 • 2019-2020: onderzoek naar de mogelijkheden om Roba Metals op Bedrijventerrein De Kroon te vestigen en de verlaatlocatie te ontwikkelen voor woningbouw.
 • 2017-2019: onderzoek naar oplossingen voor de zienswijzereactie van Rijkswaterstaat en de provincie over mobiliteit.
 • 2017: het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage. Door meerdere reacties (zienswijzen) hebben we samen met de ontwikkelaar gewerkt aan aanpassingen van het plan.
 • April 2012: de gemeente IJsselstein ondertekent samen met de regiogemeenten en de provincie Utrecht het regionaal convenant bedrijvenparken Regio-Utrecht-West. Hierin is de ontwikkeling van Bedrijventerrein De Kroon opgenomen.