Impressie tweede binnenstadstafel

Op 26 juni kwamen ruim 20 ondernemers, bewoners en belanghebbenden voor de tweede keer samen om na te denken over de toekomst van de binnenstad. Ook waren er enkele raadsleden als toehoorder aanwezig. Bureau DTNP blikte in haar presentatie eerst terug op een aantal trends en ontwikkelingen, de opgaven die er liggen en de kansen die de ligging van IJsselstein in de regio biedt.

Ook werd de opbrengst van de 1e binnenstadstafel gedeeld: de kansen en knelpunten die de deelnemers zien vanuit de perspectieven van bewoner, doelgericht winkelende bezoeker en recreatieve bezoeker. Om het huidige voorzieningenniveau te behouden is het van belang om de regionale recreant meer aan te spreken. Dit kan onder meer door het cultuurhistorische aanbod meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Tegelijkertijd is er een opgave om de binnenstad te vergroenen en de leefbaarheid voor bewoners te borgen.

Door een aantal concrete plekken in de binnenstad voor te leggen aan de deelnemers met telkens twee keuzemogelijkheden, werd duidelijk wat de keuze voor de recreant, winkelende bezoeker of bewoner betekent voor de ruimte in de binnenstad. En welke dilemma’s hierbij spelen, die de deelnemers hardop nadenkend met elkaar uitwisselden. Tot slot presenteerde DTNP een mogelijk toekomstbeeld, waaruit bleek dat de puzzelstukjes voor een groot deel in elkaar kunnen passen. Tijdens een tweede ronde langs dezelfde concrete plekken bleek dat de deelnemers zich hierin voor het merendeel in konden vinden: ondanks de diversiteit aan meningen en belangen lijkt er een consensus te ontstaan richting een meer autoluwe en groenere binnenstad, met een winkelkerngebied in het zuidwestelijk deel en een groen-recreatief noordoostelijk deel. De gemeente en DTNP gaan in de zomerperiode aan de slag met opstellen van een concept Toekomstbeeld en uitvoeringsprogramma. Na de zomer zal dit eerst met het college en gemeenteraad worden besproken, om het vervolgens te presenteren en bespreken bij een 3e binnenstad tafel.

Toekomst binnenstad IJsselstein, binnenstadstafel 2
Bijeenkomst tweede Binnenstadstafel