Europakwartier-Oost

De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de bouw van woningen op korte termijn. Wij onderzoeken de mogelijkheden om, ingepast in het huidige groen, woningen te bouwen.

Beschrijving

Wat?

We onderzoeken de mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe woningen bij Europakwartier-Oost. De belangrijkste voorwaarden voor woningbouw op deze plek zijn:

 • Plek woningen:
  • parallel aan de Noorwegenlaan twee-onder-een-kapwoningen (ongeveer 12).
  • ter hoogte van de huidige bebouwing een nieuw woonblok (ongeveer 80 wooneenheden) in u-vorm van 4 of 5 bouwlagen.
  • aan de kopse kant van de Noorwegenlaan een woonblok (ongeveer 40 wooneenheden).
 • Toegang tot de woningen: bereikbaarheid via bestaande route Europalaan/Noorwegenlaan.
 • Groen en waterstructuur: versterken door de aanleg van halfverharde wandelpaden, loopbrug en natuurlijk spelen mogelijk te maken.
 • Parkeren: uit het zicht halfverdiept parkeren onder de bebouwing en parkeren voor bezoekers op straat.

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen, dat staat in onze Woonvisie. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels en het theater.

Hoe?

In 2022 heeft de raad een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Op dit moment onderzoeken we hoe we binnen deze uitgangspunten woningen kunnen laten bouwen in het gebied. We zijn ook in gesprek over het aankopen van een deel van de grond in het gebied door de gemeente. In 2024 willen we de officiële procedure voor het wijzigen van het Omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan). Deze wijziging is nodig om het gebied geschikt te maken voor woningbouw. Verder onderzoeken we in 2024 of het mogelijk is om de sociale huurwoningen eerder te bouwen en wat hier voor nodig is. Tot slot verwachten we dat we in 2025 via een aanbestedingsprocedure een ontwikkelaar kunnen selecteren die een uitgewerkt woningbouwplan gaat maken en uitvoeren.

Wanneer?

 • Eind 2024: Start officiële procedure voor het wijzigen van het Omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan). Inwoners en andere belanghebbenden worden hierover geïnformeerd en kunnen hierover meedenken. Meer informatie hierover volgt in de loop van 2024.
 • 2025: We verwachten dat we via een aanbestedingsprocedure een ontwikkelaar kunnen selecteren die een uitgewerkt woningbouwplan gaat maken.