Europakwartier-Oost

De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de bouw van woningen op korte termijn. Wij onderzoeken de mogelijkheden om, ingepast in het huidige groen, woningen te bouwen.

Beschrijving

Wat?

We onderzoeken de mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe woningen bij Europakwartier-Oost. De belangrijkste voorwaarden voor eventuele woningbouw op deze plek zijn:

  • Plek woningen:
    • parallel aan de Noorwegenlaan twee-onder-een-kapwoningen (ongeveer 12).
    • ter hoogte van de huidige bebouwing een nieuw woonblok (ongeveer 80 wooneenheden) in u-vorm van 4 of 5 bouwlagen.
    • aan de kopse kant van de Noorwegenlaan een woonblok (ongeveer 40 wooneenheden).
  • Toegang tot de woningen: bereikbaarheid via bestaande route Europalaan/Noorwegenlaan.
  • Groen en waterstructuur: versterken door de aanleg van halfverharde wandelpaden, loopbrug en natuurlijk spelen mogelijk te maken.
  • Parkeren: uit het zicht halfverdiept parkeren onder de bebouwing en parkeren voor bezoekers op straat.

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen, dat staat in onze Woonvisie. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels, het theater en zwembad.

Hoe?

We voeren verschillende onderzoeken uit en hebben samen met buurtbewoners en andere betrokkenen een Nota van Uitgangspunten geschreven. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden voor het toekomstig ontwerpplan. Deze voorwaarden staan onder 'Wat'. De Nota van Uitgangspunten is op 3 februari 2022 door de raad vastgesteld.

Wanneer?

Wij bekijken op dit moment welke vervolgstappen nodig zijn om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen.