Randdijk

Tussen de Randdijk en de N210 in maakt Vabo Ontwikkeling B.V. plannen voor de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 145 appartementen. Het gaat om het zuidelijke deel van de Randdijk (de plek van de boerderij en het erf).

Beschrijving

Wat?

Tussen de Randdijk en de N210 maakt Vabo Ontwikkeling B.V. plannen voor de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 145 appartementen. Het gaat om het zuidelijke deel van de Randdijk (de plek van de boerderij en het erf). Dit is particuliere grond.

De belangrijkste uitgangspunten voor dit plan zijn:

  • De woningen worden in het zuidelijke deel van de Randdijk gebouwd. Het uitzicht vanaf de balkons van de Cape Kennedy flat verandert nagenoeg niet.
  • Het ontwerp, in stijl met de Cape Kennedy flat, heeft 4 verdiepingen met hoektorens van 7 en 9 verdiepingen.
  • De toegang van het gebouw loopt via de bestaande toegangsweg (Randdijk-Ruimtevaartbaan).
  • Parkeren kan onder het gebouw.
  • De natuur blijft behouden: er komen half verharde wandelpaden en speelruimtes, en bestaand groen wordt verbeterd. Deze onderwerpen worden behandeld in een apart participatietraject.

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen, dat staat in onze Woonvisie. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels en het theater.

Hoe?

We voeren verschillende onderzoeken uit en hebben samen met buurtbewoners een Nota van Uitgangspunten geschreven. De belangrijkste uitgangspunten voor dit plan zijn opgesomd onder 'Wat'. De Nota van Uitgangspunten is op 3 februari 2022 door de raad vastgesteld.

Op basis van de Nota van Uitgangspunten is door de ontwikkelaar een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan is door het college vastgesteld en lag ter inzage van 21 december tot en met 31 januari 2024. Tijdens deze periode kon u het plan bekijken en een reactie (zienswijze) geven. Bekijk het plan via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannummer NL.IMRO.0353.BPRANDDIJK21A-0001). Of kijk op officielebekendmakingen.nl.

Wanneer?

  • Q3 2024: Besluit over het bestemmingsplan door de gemeenteraad.
  • 21 december tot en met 31 januari 2024: het ontwerpbestemmmingsplan heeft ter inzage gelegen via ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannummer NL.IMRO.0353.BPRANDDIJK21A-0001).
  • 6 september 2023: buurtbewoners en andere geïnteresseerden konden tijdens een inloopbijeenkomst van de ontwikkelaar meedenken over het bouwontwerp.
  • 3 februari 2022: de raad heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld

Participatie

Projectontwikkelaar Vabo Ontwikkeling B.V maakt plannen voor de bouw van een appartementencomplex. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen meedenken over dit appartementencomplex. Wij helpen bij het proces en zorgen ervoor dat alles volgens afspraak verloopt. Neem contact op met de projectontwikkelaar. Op hun site kunt u zich ook aanmelden als u geïnteresseerd bent in een woning.

Apart participatietraject voor groen

Naast de bouwplannen gaan we het groen in het noordelijke deel van de Randdijk verbeteren. Hiervoor komt een apart participatietraject waarbinnen u kunt meedenken.