Randdijk

Tussen de Randdijk en de N210 in maakt Vabo Ontwikkeling B.V. plannen voor de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 145 appartementen. Het gaat om het zuidelijke deel van de Randdijk (de plek van de boerderij en het erf).

Beschrijving

Wat?

Tussen de Randdijk en de N210 maakt Vabo Ontwikkeling B.V. plannen voor de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 145 appartementen. Het gaat om het zuidelijke deel van de Randdijk (de plek van de boerderij en het erf). Dit is particuliere grond.

De belangrijkste uitgangspunten voor dit plan zijn:

  • De woningen worden in het zuidelijke deel van de Randdijk gebouwd, op 50 meter en 120 meter van de Cape Kennedy flat. Het uitzicht vanaf de balkons verandert nagenoeg niet.
  • Het ontwerp, in stijl met de Cape Kennedy flat, omvat 4 verdiepingen met hoektorens van 6 tot 12 verdiepingen.
  • Toegang via de bestaande toegangsweg (Randdijk-Ruimtevaartbaan).
  • Parkeren onder de woontorens.
  • Natuur blijft behouden: half verharde wandelpaden, speelruimtes en bestaand groen wordt verbeterd. Hiervoor komt een apart participatietraject.

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen, dat staat in onze Woonvisie. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels, het theater en zwembad.

Hoe?

We voeren verschillende onderzoeken uit en hebben samen met buurtbewoners een Nota van Uitgangspunten geschreven. De belangrijkste uitgangspunten voor dit plan zijn opgesomd onder 'Wat'. De Nota van Uitgangspunten is op 3 februari 2022 door de raad vastgesteld.

Wanneer?

Vabo Ontwikkeling B.V. maakt op dit moment het bouwontwerp. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen hierover tijdens een inloopbijeenkomst op 6 september 2023 meedenken. Daarna volgen de officiële procedures, zoals het aanpassen van het bestemmingsplan. Ook tijdens dit proces is het mogelijk om uw mening te geven.

Participatie

Projectontwikkelaar Vabo Ontwikkeling B.V maakt plannen voor de bouw van een appartementencomplex. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen meedenken over dit appartementencomplex. Wij helpen bij het proces en zorgen ervoor dat alles volgens afspraak verloopt. Neem contact op met de projectontwikkelaar. Meld u aan voor de informatieavond op 6 september 2023 van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt tijdens deze avond meedenken over het bouwontwerp.

Apart participatietraject voor groen

Naast de bouwplannen gaan we het groen in het noordelijke deel van de Randdijk verbeteren. Hiervoor komt een apart participatietraject waarbinnen u kunt meedenken.