Ruimtevaartbaan

Projectontwikkelaar Topvorm Vastgoed B.V. wil ongeveer 80 woningen bij de Ruimtevaartbaan 7a, 9 en 11 bouwen.

Beschrijving

Wat?

Op dit moment zijn de stukken grond nog grasland en worden ze gebruikt voor agrarische doeleinden (landbouw). De projectontwikkelaar heeft met de eigenaar van deze gronden afspraken gemaakt. In overleg met buurtbewoners wil de ontwikkelaar ongeveer 80 woningen bouwen, waarbij ook rekening wordt gehouden met recreatiemogelijkheden bij de Nedereindse Plas, zoals fietsen, wandelen en sporten. Het plan zit nog in de beginfase. We onderzoeken of deze plek kan helpen om aan de vraag naar woningen in onze stad te voldoen.

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in onze 'Woonvisie'. Dit is een document waarin het beleid op het gebied van de hele woningmarkt of een deel daarvan is uitgewerkt. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels, het theater en zwembad.

Hoe?

De afgelopen periode is samen met buurtbewoners een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de voorwaarden voor het toekomstige ontwerpplan. Op 26 oktober 2023 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Bij vaststelling door de raad gaan we aan de slag met een bestemmingsplan.
De provincie heeft begin dit jaar woningbouw op deze locatie onderzocht. En heeft dit als passend beoordeeld binnen het programma Provinciaal Programma Wonen en werken 2023.

Wanneer?

Participatie

Projectontwikkelaar Topvorm Vastgoed B.V. onderzoekt de mogelijkheden van hun idee, samen met buurtbewoners en andere belanghebbenden. Wij helpen bij het proces en zorgen ervoor dat alles volgens afspraak verloopt.

Neem contact op met de projectontwikkelaar. Meld u aan en blijf op de hoogte. U kunt ook meedenken over de ontwikkeling.