Verkenning woningbouw Ruimtevaartbaan

Ontwikkelaar TopVorm Vastgoed BV heeft de wens om ongeveer 80 woningen bij de Ruimtevaartbaan 7a, 9 en 11 te bouwen.

Beschrijving

Wat?

Op dit moment zijn de percelen Ruimtevaartbaan 7a, 9 en 11 agrarisch grondgebied (grasland). De ontwikkelaar heeft afspraken gemaakt over de gronden van de eigenaar. De ontwikkelaar wil hier in goed overleg met omwonenden ongeveer 80 woningen gaan bouwen en daarnaast ook een bijdrage leveren aan recreatie aan de Nedereindse Plas. Het initiatief staat nog in de kinderschoenen, maar de gemeente vindt het de moeite waard om te onderzoeken of deze locatie een bijdrage kan leveren aan de vraag naar woningen in IJsselstein.

Waarom?

De vraag naar woningen in IJsselstein is groot. Vooral voor senioren en starters is het moeilijk een woning te vinden. IJsselstein heeft in haar Woonvisie benoemd voor het jaar 2030 2.500 nieuwe woningen te willen bouwen. Het uitbreiden van het aantal woningen en daarmee het op peil houden van het inwonersaantal in de stad is ook belangrijk omdat we alleen op deze manier voorzieningen zoals winkels, zwembad en theater voor onze stad kunnen behouden.

Hoe?

Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar het idee van TopVorm Vastgoed BV. Hierbij is gekeken naar thema’s als mobiliteit, woningaanbod en landschap. Uit deze eerste verkenning blijkt dat het idee een passende ontwikkeling zou kunnen zijn op deze locatie. De gemeente is daarom akkoord met het verder uitwerken van het idee en het onderzoeken van de haalbaarheid. Het proces gaat nu pas echt van start. Er ligt dus nog geen besluit.

Wanneer?

  • 26-04-2023: informatiebijeenkomst over de verkenning van de ontwikkeling. Zo’n 120 inwoners waren aanwezig en stelden veel vragen. Bekijk de 'Presentatie Informatieavond'.
  • 24-05-2023: participatiebijeenkomst in het Fulcotheater (18.30 - 20.30 uur).
  • Najaar 2023: het streven is om de Nota van Uitgangspunten in het najaar van 2023 vast te stellen, op basis van input onderzoeken, haalbaarheid en participatie.
  • Vervolg: opstellen en vaststellen nieuw bestemmingsplan.

Meedenken

Projectontwikkelaar TopVorm Vastgoed BV doet onderzoek naar de mogelijkheden van hun plan en organiseert ook de participatie van belanghebbenden. De gemeente helpt bij het proces en beoordeelt of alles correct wordt uitgevoerd.

Neem contact op met de projectontwikkelaar. Meld u aan om op de hoogte te blijven en input te geven voor de ontwikkeling.