Ruimtevaartbaan

Projectontwikkelaar Topvorm Vastgoed B.V. wil ongeveer 80 woningen bij de Ruimtevaartbaan 7a, 9 en 11 bouwen.

Beschrijving

Wat?

Op dit moment zijn de stukken grond nog grasland en worden ze gebruikt voor agrarische doeleinden (landbouw). De projectontwikkelaar heeft met de eigenaar van deze gronden afspraken gemaakt. In overleg met buurtbewoners wil de ontwikkelaar ongeveer 80 woningen bouwen, waarbij ook rekening wordt gehouden met recreatiemogelijkheden bij de Nedereindse Plas, zoals fietsen, wandelen en sporten.

De provincie heeft begin dit jaar woningbouw op deze plek onderzocht. En dit als passend beoordeeld binnen het programma Provinciaal Programma Wonen en werken 2023. Omdat het om bouwen buiten de bebouwde kom gaat moest de provincie toestemming geven.

Waarom?

In onze stad is er veel vraag naar woningen, vooral voor jongeren en ouderen. Tot 2030 willen we 2.500 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in onze 'Woonvisie'. Dit is een document waarin het beleid op het gebied van de hele woningmarkt of een deel daarvan is uitgewerkt. Door uitbreiding van het aantal woningen kunnen we het aantal inwoners in onze stad behouden. Maar ook voorzieningen zoals winkels en het theater.

Hoe?

De afgelopen periode is samen met buurtbewoners een Nota van Uitgangspunten gemaakt. Hierin staan de voorwaarden voor het toekomstige ontwerpplan. Op 26 oktober 2023 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld.

Op basis van de Nota van Uitgangspunten is door de ontwikkelaar een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan is door het college vastgesteld en lag ter inzage van 27 december tot en met 7 februari. Tijdens deze periode kon u het plan bekijken en een reactie (zienswijze) geven.

Bekijk het plan via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannummer NL.IMRO.0353.Ruimtevaartbn-On01). Of kijk op officielebekendmakingen.nl.

Wanneer?

  • November 2024: Volgens de planning besluit de raad in november over het bestemmingsplan.
  • 15 januari 2024: inloopbijeenkomst in Basiliekzaal van het Fulcotheater aan de Overtoom 3 in IJsselstein. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen over het stedenbouwkundig ontwerp, de haalbaarheidsonderzoeken en het ontwerpbestemmingsplan (zoek op plannummer NL.IMRO.0353.Ruimtevaartbn-On01).
  • 27 december tot en met 7 februari 2024: ontwerpbestemmmingsplan ter inzage via ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannummer NL.IMRO.0353.Ruimtevaartbn-On01).
  • Eind december 2023: ter inzagelegging van ontwerpbestemmingsplan.
  • 26 oktober 2023: de raad heeft de Nota van Uitgangspunten vastgesteld en daarbij de motie ‘NvU Ruimtevaartbaan IJsselsteiners voorrang’ aangenomen.
  • 30 augustus 2023: inloopbijeenkomst concept definitief ontwerp.
  • 24 mei 2023: participatiebijeenkomst over voorlopig ontwerp.
  • 26 april 2023: eerste informatiebijeenkomst over het idee dat er ligt.

Participatie

Projectontwikkelaar Topvorm Vastgoed B.V. onderzoekt de mogelijkheden van hun idee, samen met buurtbewoners en andere belanghebbenden. Wij helpen bij het proces en zorgen ervoor dat alles volgens afspraak verloopt.

Neem contact op met de projectontwikkelaar. Meld u aan en blijf op de hoogte. U kunt ook meedenken over de ontwikkeling.