Trouwen in het buitenland

Als u als Nederlander in het buitenland wilt trouwen, kan het zijn dat u een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ moet hebben. Lees hier meer over op nederlandwereldwijd.nl. Dit is een bewijs dat er volgens de Nederlandse wet geen bezwaar is tegen het huwelijk van u en uw verloofde. Vraag aan de ‘plaatselijke autoriteiten’ welke documenten u nodig heeft. Hiermee bedoelen we de persoon die hierover gaat.

Beschrijving

Hoe werkt het

U kunt op verschillende manieren een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen, namelijk:

  • Als u in Nederland woont, kunt u dit regelen in uw eigen gemeente.
  • Als u niet meer in Nederland woont, moet u dit regelen bij de Nederlandse gemeente waar u voor het laatst heeft gewoond.
  • Heeft u nooit in Nederland gewoond, dan moet u dit regelen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land waar u gaat trouwen.

Wat moet u meenemen?

  • Geldig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van u en uw verloofde.
  • Als u niet in Nederland bent geboren, moet u de laatste kopieën van uw geboorteakten meenemen.
  • Als u of uw aanstaande in het buitenland woont, moet u een bewijs van dat land meenemen met de nationaliteit, woonplaats en burgerlijke staat (officiële situatie, bijvoorbeeld niet gehuwd).
  • Bent u eerder in het buitenland getrouwd, dan moet u de huwelijksakte en ontbindingsverklaring meenemen.
  • Buitenlandse akten of documenten moeten in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn geschreven. Is dit niet het geval, dan moet u ze laten vertalen door een officieel vertaalbureau.
  • Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren (geschikt maken voor gebruik in een ander land). Dit doet u in het land waar de documenten zijn gemaakt. Informeer hiernaar bij de gemeente.