Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Voor een toekomst- én klimaatbestendig IJsselstein zet de gemeente in op klimaatadaptatie.

Beschrijving

We moeten ons voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat. De gemeente past zich hierop aan door in toenemende mate in te zetten op klimaatadaptatie. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en de schadelijke gevolgen, zoals wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zoveel mogelijk probeert te beperken. De gemeente IJsselstein werkt hiervoor samen met verschillende regionale en lokale partners.

Op deze pagina en onderliggende pagina’s (links rechts) leest u meer over klimaatadaptatie en de rol van de gemeente.

Impressie klimaatbestendige straat, Arcadis 1
Impressie klimaatbestendig (landelijk) gebied, Arcadis 2

Afbeelding: impressie klimaatbestendig landelijk gebied en klimaatbestendige straat.
© Wilfried Jansen of Lorkeers (Arcadis) – in opdracht van gemeente IJsselstein