Wat doet de gemeente?

De gemeente IJsselstein zet in toenemende mate in op klimaatadaptatie.

Beschrijving

De komende jaren is de gemeente IJsselstein druk bezig met het integreren van klimaatadaptatie in haar beleid en voert de gemeente diverse projecten én acties uit met het uiteindelijke doel om in 2050 klimaatbestendig te zijn. De gemeente IJsselstein werkt hiervoor samen met de volgende regionale en lokale partners en partijen.

Netwerk Water en Klimaat

De gemeente IJsselstein is onderdeel van het Netwerk Water en Klimaat. Binnen dit netwerk werken 14 gemeenten, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht sinds januari 2020 aan een klimaatbestendig Utrecht Zuidwest. In 2023 is deze samenwerking verlengd tot en met 2027.

Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
Samen met de partners in het Netwerk Water en Klimaat is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. De RAS bevat een visie en strategie om de regio Utrecht Zuidwest uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Om het opgestelde doel per 2050 in IJsselstein te bereiken wordt onder andere ingezet op nieuw beleid, de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte en het stimuleren van inwoners om maatregelen te nemen.

Logo Water & Klimaat

Steenbreek

De gemeente IJsselstein is onderdeel van Stichting Steenbreek. Dit landelijke netwerk is een kennis- en netwerkorganisatie dat ondersteuning biedt aan de gemeente IJsselstein voor het vergroenen van de leefomgeving.

Logo Steenbreek

Intratuin IJsselstein

Voor diverse bewonersacties zoals het NK tegelwippen en regentonactie werkt de gemeente IJsselstein samen met Intratuin IJsselstein. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat bewoners tijdens actiemomenten gratis beplanting kunnen ontvangen en tegels kunnen inleveren óf met korting een regenton kunnen kopen.

Logo Intratuin