Idee tegen eenzaamheid

Bijna 1 op de 10 IJsselsteiners is eenzaam. Samen met verenigingen, stichtingen en organisaties wil de gemeente IJsselstein zich (extra) blijven inzetten voor de strijd tegen eenzaamheid.
Het gevoel van 'erbij horen' en 'ertoe doen' is voor ieder mens een basisbehoefte. Daarnaast kan eenzaamheid nadelige fysieke en mentale gevolgen hebben. Hoewel het thema eenzaamheid in grote belangstelling staat, stijgt het aantal mensen in Nederland dat zich eenzaam voelt.

Beschrijving

Uw idee/initiatief

Heeft uw vereniging, organisatie of stichting een idee of initiatief dat helpt bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder volwassenen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van workshops, sportactiviteiten of open eettafels. Misschien kan de gemeente helpen met een financiële bijdrage.

Aanvragen

Let op dat u uw aanvraag minimaal 8 weken (langer als er voor uw aanvraag vergunningen nodig zijn) voordat de activiteit plaatsvindt moet indienen.

Eenzaamheidsbudget aanvragen

Hoe werkt het?

 1. Dien de aanvraag minimaal 8 weken voor de activiteit in.
 2. De gemeente toetst of u aan de spelregels voldoet en of er budget beschikbaar is.
 3. Voor evenementen of objecten zoals open eettafels in de openbare ruimte is vaak een vergunning nodig. Let op dat uw aanvraag hierdoor langer in behandeling kan zijn dan 8 weken.
 4. Wij sturen u een brief over het besluit over uw aanvraag.
 5. Bij goedkeuring ontvangt u binnen 2 weken de financiële bijdrage op de opgegeven rekening.
 6. Er kunnen evaluatiecriteria vastgesteld worden waaraan voldaan moet worden bij de verantwoording van de besteding van de financiële bijdrage.
 7. De verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Spelregels

Belangrijk om te weten voordat u een aanvraag doet. Het idee/initiatief moet:

 • een bijdrage leveren aan het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid.
 • een nieuw nog niet eerder voorkomend initiatief zijn.
 • specifiek toelichten hoe de doelgroep bereikt wordt.
 • gericht zijn op personen met de leeftijd van 18 jaar of ouder.
 • niet in strijd zijn met ander vastgesteld beleid (bijvoorbeeld het bestemmingsplan).
 • een aantoonbare eigen bijdrage in geld en/of menskracht omvatten, die in verhouding staat tot de budgetaanvraag.
 • geen commercieel doel hebben.
 • worden uitgevoerd in het jaar van de budgettoekenning.
 • voldoen aan de vergunnings- en meldingsplicht als die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit.
 • de gemeente informeren over de uitvoering van het initiatief.
 • worden uitgevoerd door een stichting, vereniging of organisatie. In andere gevallen wordt de aanvraag per situatie bekeken.

Hoe lang duurt het?

De behandeling van uw aanvraag duurt gemiddeld 8 weken.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten over Samen IJsselstein? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.

 


Successen

Dag in Feesttent op 't Podium

Stichting Het Kan Anders IJsselstein heeft met hulp van de gemeente op 25 augustus een feestelijk evenement voor ouderen georganiseerd. In een grote feesttent op het Podium zijn 300 ouderen in het zonnetje gezet. Met een aankomst via een rode loper werd in de volledig versierde feesttent een gratis programma aangeboden dat de hele dag duurde. Met optredens van IJsselsteinse artiesten en een bingo waarbij leuke prijzen gewonnen konden worden.

Ouderendag Samen IJsselstein

Beginnerscursus Bridgen

Bridge Club IJsselstein (BCIJ) organiseert een beginnerscursus bridgen. Met behulp van een bridgedocent krijgen deelnemers het bridgen van A tot Z uitgelegd. Bridgen wordt geroemd als een gezellig spel dat ook nog goed is voor de hersenen. De bridgecursus helpt dan ook om nieuwe sociale contacten te maken. Na afloop kunnen deelnemers zich bij één van de drie bridgeclubs in IJsselstein aansluiten.

Dans-spel-storytelling Workshops

Dansdocente Leah Jacob organiseert 10 gratis dans-spel-storytelling workshops. In een sfeer van vertrouwen krijgt iedereen de ruimte om op een eigen manier mee te doen. Een plek van ontmoeting en verbinding met andere mensen waar je ook jezelf mag zijn. Met de creatieve expressie van dans, spel en het vertellen van verhalen wordt verbinding tussen de deelnemers tot stand gebracht.