Idee voor kunst en cultuur

Heeft u goed idee voor activiteit op gebied van kunst en/of cultuur? Dan kan de gemeente misschien helpen. 

Beschrijving

Meestal is dit met geld, maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van een gemeentelijk gebouw, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht.

Inwoners, maar ook verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen hun idee met ons delen en een subsidie aanvragen. Deze subsidie is incidenteel en zoals hierboven genoemd, gaat het vaak om geld.

Hiervoor hebben we de volgende regels:

 • De aanvrager is een inwoner van IJsselstein of een vereniging, stichting of organisatie die in IJsselstein gevestigd is en haar activiteiten uitvoert op een locatie binnen de gemeente.
 • De vereniging die een aanvraag doet moet minimaal 10 actieve, contributie betalende leden hebben die de activiteiten mede uitvoeren, en waarvan minimaal 70% woont in IJsselstein;
 • De aanvraag van een culturele instelling moet voldoen aan de subsidieregeling Kunst en Cultuur. De regeling staat op de pagina met algemene informatie over de subsidies.
 • Het aangevraagde subsidiebedrag is niet hoger dan € 500.
 • Er wordt niet meer dan één aanvraag per aanvrager per jaar ingediend.
 • De culturele activiteit, zonder winstoogmerk, wordt georganiseerd voor inwoners van IJsselstein én draagt bij aan het culturele leven van de stad.
 • We kunnen hulp bieden als het door de raad beschikbaar gestelde subsidieplafond nog niet is bereikt is.
 • Lever de aanvraag uiterlijk acht weken vóór de uitvoering van de activiteit in. Dit doet u door het formulier in te vullen. Hierin vragen wij om
  • een beschrijving van de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
  • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
  • voor welke doelgroep de subsidie bedoeld is.

Verenigingen, stichtingen en andere organisaties

Als u namens een vereniging, stichting of andere organisatie een aanvraag doet moet u in het formulier ook een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten en een balans over het voorgaande jaar aanleveren.

Vraag een incidentele subsidie aan

Hulp bij aanvragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.