Idee voor mijn buurt

Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt u een online aanvraag indienen. Misschien kan de gemeente het wel helpen betalen.

Beschrijving

We willen inwoners van alle leeftijden aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de straat, wijk of stad. Vaak kan met een klein bedrag al veel bereikt worden om een straat of buurt fijner te maken. Zoals bijvoorbeeld een straatbarbecue, een opruimactie of een knutselmiddag. Of het vergroenen van de buurt met plantenbakken en/of moestuin of een burendag. Andere ideeën zijn: een niet commerciële wijkmarkt of sport- en speltoernooien.

Vraag het initiatievenbudget aan

Zo werkt de aanvraag

 • Lever uw idee minstens acht weken voor de activiteit in.
 • De gemeente controleert of uw idee aan de regels voldoet en of er geld beschikbaar is.
 • Lees hier de spelregels
 • Voor buurtfeesten of objecten in de openbare ruimte kan de aanvraag wat langer duren.
 • Bij goedkeuring van uw idee ontvangt u binnen twee weken het geldbedrag op uw rekening.
 • Na uw activiteit moet u aan de gemeente laten weten hoe het is gegaan, als dat kan met enkele foto's. We kunnen deze foto's gebruiken voor ter inspiratie op onze website of in een jaarverslag. Ook vragen we u bonnen en betaalbewijzen op te sturen.

Let op: deze initiatieven komen niet in aanmerking:

 • Activiteiten van een groep/club die al via andere wijze subsidie ontvangt.
 • Huur van sportruimte, tenzij het voor een eenmalig sport/speltoernooi is. U kunt ook kijken of uw initiatief in aanmerking komt voor subsidie via FIT IJSSELSTEIN.
 • Speeltuinen, dit wordt op een andere manier georganiseerd. Meer info: www.ijsselstein.nl/Inwoners/Wonen_en_leefomgeving/Speelplekken

Hulp bij aanvraag?

Stichting Pulse is betrokken bij de initiatieven in de wijk. Een medewerker van Pulse kan u helpen om een goede aanvraag in te leveren. Of helpen als tijdens de uitvoering vragen hebt. Als u zelf de aanvraag doet, neemt de behandelaar van de aanvraag bij vragen of onduidelijkheden contact met u op.

Spelregels

Belangrijk om te weten voordat u een aanvraag doet. Het initiatief moet:

 • Opgezet zijn door bewoners en voor bewoners.
 • Slechts eenmalig plaatsvinden.
 • Bijdragen aan een betere leefomgeving in de buurt.
 • Gesteund worden door andere buurtbewoners en duidelijk laten zien dat mensen in de wijk hierachter staan.
 • Niet in strijd zijn met gemeentebeleid, zoals een bestemmingsplan.
 • Ten goede komen aan (een deel van) de wijk en dus openbaar zijn.
 • Een eigen financiële of inspanningsbijdrage hebben die in verhouding staat tot het aangevraagde budget.
 • De betrokkenheid en de band tussen bewoners in de wijk verbeteren.
 • Geen commercieel doel hebben.
 • Niet bedoeld zijn voor eten of drinken tijdens straat- of buurtfeesten. Wel kunt u een aanvraag indienen voor materialen.
 • Plaatsvinden in de gemeente IJsselstein.
 • Worden uitgevoerd in het jaar van dat het budget wordt toegekend.
 • Voldoen aan vergunningen of meldingsplicht als dat nodig is voor de activiteit.
 • Een eenmalige uitgave zijn, zonder verdere lopende kosten, zoals abonnementen of onderhoudskosten.