Idee voor gezondheid en sport

FIT IJsselstein is een samenwerking van aanbieders van sport en gezondheid. Dit netwerk helpt mee aan de uitvoering van verschillende initiatieven uit het sport- en preventieakkoord.

Beschrijving

Samen gezond, fit en veerkrachtig: meer mensen langer gezond

De akkoorden hebben als doel om IJsselsteiners een leven lang met plezier te laten sporten en bewegen. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. Wij hebben de organisaties die hebben geholpen de akkoorden te maken samengebracht onder FIT IJsselstein. Want: FIT IJsselstein verbindt & versterkt! Dit mooie netwerk van partners helpen partijen uit de gemeente om de sport- en gezondheidsinitiatieven uit de beide akkoorden uit te voeren. De Buurtsportcoaches van Stichting Pulse en de gemeente werken hieraan mee.

FIT IJSSELSTEIN richt zich op:

  • Sporten en bewegen voor iedereen
  • Goed kunnen bewegen
  • Duurzame sportapparatuur en mogelijkheden
  • Vitale aanbieders/ Positieve sportcultuur
  • Gezond gewicht
  • Aanpak genotmiddelen (alcohol, sigaretten en drugs)
  • Mentale gezondheid

Heeft u een mooi idee dat ons helpt met een van deze thema's? Maak dan gebruik van het Aanvraagformulier initiatievenfonds FIT IJsselstein. Hiermee kunt u geld en ondersteuning krijgen om uw idee uit te voeren.

Meer informatie of hulp bij het invullen hiervan:

Op de site www.zorg4ijsselstein.nl staat veel informatie rondom gezondheid, zorg en welzijn in IJsselstein bij u in de buurt.