Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Met de 'fysieke leefomgeving' bedoelen we alles wat je ziet, voelt en ruikt. Denk aan de lucht, alles op en onder de bodem, de wegen, de gebouwen en het landschap. Er bestaan nu 26 wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen. Met als doel de regels begrijpelijker en beter bereikbaar te maken voor iedereen.

Beschrijving

Wat verandert er voor u?

1 wet, 1 loket, 1 vergunning, 1 procedure

 • Er komt 1 loket voor inwoners en bedrijven: wilt u een project of activiteit starten? Dan hoeft u nog maar 1 vergunning digitaal aan te vragen via 1 loket. Daarna nemen wij of de provincie een beslissing. Zijn wij en de provincie verantwoordelijk voor 1 vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beiden de beslissing. Dit is makkelijker voor u. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld. Alle gemeentes gaan op dezelfde manier werken, vanuit hetzelfde systeem.
 • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen. Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen zoals grondonderzoek. Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om de gegevens opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.
 • De belangen van betrokkenen moeten mee worden genomen door participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar niet hoe dat moet. Ook kan bij een grote vergunningaanvraag de initiatiefnemer te maken krijgen met verplichte participatie.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is 1 van de instrumenten uit de Omgevingswet. In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze toekomstige leefomgeving. Denk aan gebouwen, wegen, bomen en water. Maar ook aan gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, polderlandschap en de bereikbaarheid. We beschrijven ook hoe wij aankijken tegen onze uitdagingen zoals woningbouw, wonen zonder gasaansluiting en energieneutraal IJsselstein. Daarvoor moeten we keuzes maken. Die keuzes zijn gemaakt samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. De omgevingsvisie werken we op dit moment uit in 1 omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan.

Wijziging per 1 januari 2024 en overgangssituatie in 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen.

 • Deadline: Conceptontwerp Bestemmingsplan indienen vóór 13 oktober 2023
  Bent u een initiatiefnemer en wilt u een bestemmingsplan onder de huidige wetgeving afmaken? Dan moet u uiterlijk 13 oktober 2023 een conceptontwerpbestemmingsplan bij ons aanleveren. Wij hebben dan voldoende de tijd om het bestemmingsplan te toetsen.
 • Vanaf 1 oktober 2023: Geen formele vooroverleggen en principeverzoeken meer
  Om de haalbaarheid van activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan of de aanvraag van een omgevingsvergunning aan te vragen kunt u een vooroverleg/principeverzoek indienen. Na 1 oktober nemen wij die niet meer in behandeling. Dit is om ons zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de Omgevingswet. Wij vragen u om uw begrip en zien een nieuw vooroverleg/principeverzoek in 2024 tegemoet.

  Kunt of wilt u niet wachten dan staat het u vrij om een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen via het Omgevingsloket. Aanvragen die nog dit jaar worden ingediend, ronden we onder de huidige wetgeving af.