Omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft hoe IJsselstein er uitziet in 2040. In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze toekomstige leefomgeving.

Beschrijving

Wat is een Omgevingsvisie?

De omgevingsvisie beschrijft hoe IJsselstein er uitziet in 2040. In de omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden voor onze toekomstige leefomgeving. Denk aan gebouwen, wegen, bomen en water. Maar ook aan gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, polderlandschap en de bereikbaarheid. We beschrijven ook hoe wij aankijken tegen onze uitdagingen zoals woningbouw, wonen zonder gasaansluiting en energieneutraal IJsselstein. Daarvoor moeten we keuzes maken. Die keuzes maken we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties en leggen deze vast. De omgevingsvisie werken we daarna uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan.

Waarom een Omgevingsvisie?

De Omgevingswet maakt het voor inwoners straks makkelijker om een initiatief voor hun woning of buurt voor elkaar te krijgen. Als het initiatief voldoet aan de regels en omwonenden en belanghebbenden zijn het er ook mee eens, dan kunnen inwoners hun plan sneller uitvoeren. Dat is fijn, alleen moeten we dan wel eerst met elkaar afspreken wat we wel en niet willen in IJsselstein. En daarbij moeten we zoeken naar de balans tussen het behouden van bestaande kwaliteiten en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dat leggen we vast in de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staan zaken als:

Voldoende ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven
Openbare ruimte geschikt maken voor hevige regenval en extreme hitte
Hoe en waar gaan we duurzame energie opwekken
Hoe kunnen we onze natuur versterken
Waar willen we woningen bouwen
Hoe zorgen we voor voldoende ruimte en voorzieningen om te sporten
Hoe beschermen we onze historische en landschappelijke kwaliteiten
Deze omgevingsvisie IJsselstein moet aangeven waar de gemeente naar toe wil groeien. De omgevingsvisie is de kapstok voor het toekomstig beleid en initiatieven.