Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit kan voor u als initiatiefnemer betekenen, dat u vóór u gaat bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Tot 1 januari 2024 kunt u bij de gemeente terecht.

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Vanaf 1 januari 2024 moet u bij bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

Onduidelijk?

Dit is best veel informatie. We hebben ons best gedaan om het eenvoudig op te schrijven. Toch staan er misschien nog een paar lastige woorden in. We kunnen het u ook aan de telefoon uitleggen. Bel dan met het Team Ruimte en Projecten van de gemeente via 14 030. We helpen graag!