Bodycams voor boa’s

Vanaf 2024 breiden we de uitrusting van onze boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) uit met bodycams. De boa’s dragen dit kleine cameraatje op het vest. Het helpt hen om veiliger te kunnen werken. Agressie en bedreiging van hulpverleners en handhavers zijn problemen waar helaas ook onze medewerkers mee te maken hebben tijdens hun werk.

Beschrijving

Hulpmiddel veilig werken

Ervaringen in andere gemeenten met het gebruik van de bodycams zijn positief. Mensen gedragen zich anders als ze weten dat ze gefilmd worden, het fysieke geweld en de verbale agressie nemen af. Door de camera’s ook in onze gemeente in te zetten bieden wij onze medewerkers een veiligere werkomgeving.

Maken van opnames

Onze boa’s zijn opgeleid in het gebruik van de camera’s. De camera’s staan altijd op stand-by en nemen beelden op die om de 60 seconden overgeschreven worden. Deze beelden worden niet opgeslagen. Als de boa zich onveilig voelt, kan hij/zij de camera activeren en opnames in beeld en geluid maken. De boa meldt vooraf als hij/zij hiertoe overgaat. Soms is deze gelegenheid er niet, dan start de boa deze opname direct.

Privacy en opslag beelden

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na iedere dienst slaan onze boa’s de beelden op een beveiligde server op. Het systeem houdt een logboek bij. Hierin is exact te zien wie welke beelden bekijkt. We bewaren de beelden 28 dagen. Als niemand de beelden wil bekijken vernietigen we de opname. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring.

Zelf beelden bekijken

De beelden van een bodycam zijn persoonsgegevens. Als u bent gefilmd, dan kunt u de beelden opvragen door een verzoek tot inzage van de camerabeelden te doen. We werken nog aan een digitaal formulier.

U kunt dit ook schriftelijk doen door een brief te sturen aan:

Gemeente IJsselstein
t.a.v. Coördinator Handhaving
Postbus 26
3400AA IJsselstein

Vermeld in de brief in ieder geval:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw emailadres
  • Plaats, datum en tijdstip van de opname
  • De brief moet voorzien zijn van een datum en handtekening

U mag alleen beelden bekijken waar u zelf op staat.

Andere personen en instanties die beelden kunnen opvragen zijn

  • Het Openbaar Ministerie of de politie, voor een strafrechtelijk onderzoek.
  • De handhaver, als hij op de beelden staat of de beelden heeft gemaakt.

Achteraf bezwaar maken

Handhavers mogen filmopnames maken, ook zonder uw toestemming. Zij zetten de camera niet uit als u daarom vraagt. U kunt achteraf bezwaar maken. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Bezwaar tegen de gemeente.