Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u of uw kind 24 uur per dag zorg of toezicht nodig? Via de Wet langdurige zorg krijgt u zorg voor uw aandoening of beperking.

Beschrijving

Bijvoorbeeld vergevorderde dementie of een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Het Team Sociaal Domein kan u verwijzen naar de Wlz.

Wilt u weten welke zorg de Wlz biedt? Kijk op de website van Rijksoverheid.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Dit kunt u doen op de website van het CIZ. We adviseren u om dit altijd te doen met ondersteuning.

Hulp bij aanvragen

U kunt bijvoorbeeld familie of vertegenwoordigers vragen om u te helpen bij uw aanvraag. Of neem contact op met de gratis cliëntondersteuning van Stichting MEE.