Melding incidentele festiviteiten

Voor horecabedrijven en sportclubs gelden maximale geluidsnormen. Die staan in het activiteitenbesluit milieubeheer.

Beschrijving

Als horecabedrijf mag u maximaal 8 keer per jaar incidentele festiviteiten organiseren, waarbij een beperkte overschrijding van de geldende geluidnormen is toegestaan. Ramen en deuren moeten gesloten blijven, behalve om mensen door te laten. Wanneer van toepassing mag sportverlichting langer aanblijven.

Welke geluidsnormen er gelden, staat in de Algemene plaatselijke verordening (artikel 4:3 lid 6 en 7).

De verruiming geldt tot maximaal 01.00 uur, mits de melding op tijd is gedaan (minimaal 2 weken voor de festiviteit).

Melding doen

Wilt u een incidentele festiviteit organiseren, meld dit minimaal 14 dagen voorafgaand aan de datum van de festiviteit bij de gemeente.

Incidentele festiviteit online melden

Let op! Deze melding geeft geen recht op afwijking van de geldende sluitingstijden. Daarvoor is een aparte ontheffing sluitingsuur van de burgemeester nodig.