Ontheffing sluitingstijd

De algemene sluitingstijden voor horecabedrijven liggen tussen 01.00 uur en 06.00 uur. Dat staat in de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:29 lid 1).

Beschrijving

Voor sommige bedrijven gelden afwijkingen. Die staan dan in hun individuele vergunning.

De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijden, zowel van de algemene tijden als van de tijden beschreven in vergunningen.

Aanvraag doen

Ontheffing kan per mail worden aangevraagd. Geef daarbij aan voor welke datum (of data) de ontheffing is gewenst en voor welke tijden.

Ontheffingenbeleid

Bij het beoordelen van aanvragen voor ontheffing houdt de burgemeester rekening met het daarvoor geldende beleid.

Kosten

De kosten voor het behandelen van een aanvraag om ontheffing zijn € 105,25.