Leefbaarheid IJsselveld-Oost

In de afgelopen maanden heeft een groep van 15 bewoners uit de hele wijk meegedacht over leefbaarheid in IJsselveld-Oost. Veiligheid, handhaving en activiteiten voor jongeren waren de belangrijkste thema’s. In twee bijeenkomsten gaven bewoners aan wat er beter kan en dachten mee welke maatregelen we het komende half jaar kunnen uitvoeren.

Beschrijving

Dit gaan we binnenkort doen

IJsselveld-Oost is een fijne wijk om te wonen. Maar sommige dingen kunnen nog beter, zoals afval, veiligheid en wonen. Wat kunnen we daar samen aan doen? Daarover hebben we met wijkbewoners gepraat. We weten nu wat we het komend half jaar gaan doen.

AFBEELDINGEN-IJO-1

Elke derde dinsdag van de maand een spreekuur in Studio 10

Heeft u een goed idee voor de wijk, wilt u iets organiseren of maakt u zich zorgen? Kom dan naar het wijkspreekuur in Studio 10 (Televisiebaan 143, 3402 VD Ijsselstein). Daar kunt u het bespreken met de gemeente, Cazas, Pulse of de wijkagent. Elke derde dinsdag van de maand van 19:00-20:00 uur is er een spreekuur. U kunt gewoon binnenlopen, maar u mag ook een afspraak maken. Dat kan telefonisch via 14 030 of via e-mail op info@ijsselstein.nl. Geef dan aan dat het om het Wijkspreekuur IJsselveld-Oost gaat.

Overlast van afval aanpakken

Mensen zetten afval naast de containers of gooien het gewoon op straat. Daar hebben veel buurtbewoners veel last van. De gemeente ruimt het afval nu vaker op. Maar dat is niet genoeg. Daarom gaan we samen met bewoners een campagne bedenken om dat vervelende afvalgedrag tegen te gaan.

Nog meer te doen in Studio 10

Studio 10 is dé ontmoetingsplek in de buurt. Taallessen, gamen, een voorleesclub: er is veel te doen. We willen van Studio 10 nóg meer de huiskamer van de buurt maken. Met activiteiten begeleid door Pulse en van bewoners, voor bewoners. Ook gaan we de buitenkant opknappen en beter laten zien wat er te doen is in Studio 10.

AFBEELDINGEN-IJO-2a

Ruimtevaartbaan veiliger in het verkeer

Auto’s rijden te vaak te hard op de Ruimtevaartbaan. En veel mensen vinden de inrit naar de Lanceerplaats onveilig. Dat gaan we aanpakken. En tegelijk maken we de omgeving groener. De plannen bespreken we met de mensen in de directe buurt.

Meer activiteiten voor jongeren

Samen met jongeren tussen 12 en 18 jaar gaan we meer activiteiten bedenken. We zijn met jongeren uit de buurt in gesprek over activiteiten we op kunnen zetten om nog meer jongeren te bereiken. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in de buurt mee kan doen.

Meer bewegen in de wijk

We maken een extra buitenplek om alleen of in een groepje te sporten. Dat doen we naast het Cruyff Court. Daar komt een Urban Sports voorziening waar iedereen zich kan uitleven.

Dit blijven we doen

Dit gaan we ook nog doen