Dit gaan we ook nog doen

In de afgelopen maanden heeft een groep van 15 bewoners uit de hele wijk meegedacht over leefbaarheid in IJsselveld-Oost. Veiligheid, handhaving en activiteiten voor jongeren waren de belangrijkste thema’s. Op deze projectpagina vindt u de maatregelen voor de lange termijn.

Beschrijving

IJsselveld-Oost groeit en bloeit. Er komen nieuwe woningen bij en de buitenruimte wordt opgeknapt. Allemaal om de wijk leefbaar en levendig te houden. Dit zijn een paar van de plannen.

AFBEELDINGEN-IJO-5

Nieuwe woningen

We knappen woningen op en bouwen betaalbare woningen. Daarnaast willen we ook middeldure huurwoningen en koophuizen in de wijk erbij. Dat geeft wijkbewoners de kans op een ander huis in de wijk.

Wonen voor ouderen en jongeren

Aan de Hitteschild en het Satellietpad komen appartementen voor jongeren en ouderen. Daarbij behouden we het groen zoveel mogelijk. De bouw start in 2024.

Wonen aan de Nedereindseplas

De gemeenteraad heeft de uitgangspunten vastgesteld voor de bouw van 80 woningen achter de boerderij aan de Ruimtevaartbaan.

Randdijk

Tussen de Randdijk en de N210 zijn er plannen voor de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 145 appartementen. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2022 de uitgangspunten vastgesteld.

AFBEELDINGEN-IJO-6

Groot onderhoud woningen

Cazas Wonen gaat twee complexen aan de Lanceerplaats (nrs 1-30 en 81-100) flink opknappen en verduurzamen. Voor drie andere complexen maakt Cazas Wonen samen met bewoners en de gemeente plannen.

Buitenruimte opknappen

Veel wegen en openbaar groen in de wijk zijn oud en aan vervanging toe. De komende jaren gaan we hiermee aan de slag. Dit doen we zo veel mogelijk tegelijk met de woningbouwprojecten. Zo kunnen we werk combineren en overlast verminderen.

Ontspannen bij Nedereindse plas

De gemeente Utrecht gaat het recreatiegebied Nedereindse Plas opknappen, met bijvoorbeeld nieuwe speeltoestellen. Ook wordt de fietsroute richting Nieuwegein vernieuwd. We kijken of er nieuwe wandel- en fietsverbindingen tussen de wijk en Nedereindse Plas kunnen komen.

Nieuwe IJsselsteiners

In IJsselveld-Oost zijn veel sociale huurwoningen. Dit betekent dat nieuwkomers (statushouders) ook hier worden gehuisvest. Cazas en de gemeente proberen statushouders zo veel mogelijk over de gemeente te verdelen. Dit kan alleen als er overal voldoende woningen vrij komen.

Dit gaan binnenkort doen

Dit blijven we doen