Dit blijven we doen

In de afgelopen maanden heeft een groep van 15 bewoners uit de hele wijk meegedacht over leefbaarheid in IJsselveld-Oost. Veiligheid, handhaving en activiteiten voor jongeren waren de belangrijkste thema’s. Op deze projectpagina leest u wat we blijven doen.

Beschrijving

Gemeente, Cazas, Pulse en de politie doen al veel in de wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Daar gaan we mee door. Maar u kunt zelf ook iets doen. De gemeente stelt geld beschikbaar voor een idee of initiatief dat bijdraagt aan een mooie, gezellige of veilige leefomgeving. Vraag daarvoor het initiatievenbudget aan!

AFBEELDINGEN-IJO-3

Het groen beter onderhouden

We willen dat het er buiten netjes uit ziet. Daar werkt onze buitendienst in de hele stad hard aan. Denk aan snoeien, onkruid weghalen of straten vegen. De gemeente probeert de achterstand snel in te halen.

Makkelijker melden op straat

Er komt een app om makkelijker te melden als er buiten iets aan de hand is waar de gemeente wat aan moet doen. De gemeente kan dan sneller in actie komen. Samen zijn we de ogen en oren van de wijk.

Toezicht en contact

De wijkagenten en de boa’s houden de wijk goed in de gaten. De wijkagenten zijn Frank Bolhuis en Nadya Kihel. De wijkboa is Gerard Stork. Spreek ze gerust aan als er wat is. Of doe een melding via www.ijsselstein.nl/melding

Aanpak criminaliteit

We willen jonge jongens en meiden uit de criminaliteit houden. Dat doen we samen met ouders en scholen, maar ook met de jongeren zelf. Wijkbewoners kunnen helpen door verdachte situaties te melden bij de wijkagent of anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl.

AFBEELDINGEN-IJO-4

Buurtsportcoaches en jongerenwerkers

De buurtsportcoaches van Pulse willen alle inwoners in beweging krijgen. Door heel IJsselstein zijn er activiteiten. De jongerenwerkers van Stiching Pulse zijn overal te vinden: op straat, thuis, op school en bij sportclubs. Zij werken veel samen met de buurtsportcoaches.

Burenruzie oplossen

Heeft u ruzie met de buren en komt u er samen niet uit? De buurtbemiddelaars van Pulse helpen om het op te lossen.

Beter in taal

Hulp nodig bij de Nederlandse taal? Elke week kunt u terecht in het Taalhuis waar mensen van de bibliotheek, Pulse, Vluchtelingenwerk en de gemeente u helpen. Ook in Studio 10 kunt u terecht om de Nederlandse taal te leren.

Geen gedoe met geldzaken

Heeft u moeite met bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen of het ordenen van uw administratie? Of moet u een betalingsregeling treffen? Vrijwilligers van Pulse en een professionele raadsvouw h elpen u. Drie dagen in de week is er een spreekuur in de bibliotheek en op locatie Sterrenwacht.

Dit gaan we binnenkort doen

Dit gaan we ook nog doen