Flexwoningen Noord-IJsseldijk

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om 100 tijdelijke flexwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens te plaatsen aan de Noord-IJsseldijk.

Beschrijving

Wat?

De woningnood in IJsselstein is groot, zeker voor jongeren en starters. De gemeente onderzoekt daarom de mogelijkheden om 100 tijdelijke flexwoningen, die maximaal 15 jaar mogen blijven staan, voor een- en tweepersoonshuishoudens te plaatsen aan de Noord-IJsseldijk (ten noord-westen van het IJVO-terrein).

Waarom?

Mensen vinden moeilijk een woning in IJsselstein. Er is vooral een tekort aan sociale huurwoningen. De gemeente wil IJsselsteiners een betere kans bieden om een passende woning in hun eigen gemeente te vinden. En hierbij komt ook dat het aantal inwoners van belang is om de voorzieningen in de stad te kunnen behouden.

Hoe?

Samen met woningcorporatie Cazas Wonen en Provincie Utrecht heeft IJsselstein de intentie om aan de Noord-IJsseldijk tijdelijk 100 flexwoningen te realiseren. De gemeente hoopt eind van het jaar duidelijk te hebben of en hoeveel flexwoningen exact geplaatst kunnen worden. Dat zal niet alleen afhangen van de ruimtelijke mogelijkheden, maar ook van medefinanciering door het Rijk en toestemming van de provincie (wij verwachten dat de Provincie toestemming gaat verlenen). Mocht uit het onderzoek blijken, dat het realiseren van flexwoningen mogelijk is, dan zal een eerste vervolgstap zijn om de omwonenden te informeren. Zover is het nog niet.

Flexwoningen

Flexwoningen mogen maximaal 15 jaar blijven staan. Daarna kunnen zij verplaatst worden voor hergebruik binnen of buiten de gemeente. De bewoners kunnen in deze periode doorstromen naar een nog te bouwen of bestaande huurwoning elders in de gemeente. Zo gaan we tegen dat zij de gemeente noodgedwongen moeten verlaten.

Woonvisie

Om de stad vitaal te houden en de woningnood te bestrijden, wil IJsselstein tot 2030 ongeveer 2.500 woningen bouwen. Voor 1.500 woningen onderzoekt de gemeente naar ruimte in het groene buitengebied, onder andere ten zuiden van de stad.

Regio

Het plan maakt deel uit van een bestuursakkoord dat Utrecht en een aantal gemeenten in de provincie met het Rijk deze zomer hebben afgesloten. Voorafgaand hieraan heeft de provincie Utrecht het Actieplan Flexwonen opgesteld.

Wanneer

We verwachten eind 2022 duidelijk te hebben of en hoeveel flexwoningen exact geplaatst kunnen worden. Vervolgens zullen we begin 2023 direct omwonenden uitnodigen mee te praten over het vervolg. Vragen die dan beantwoord moeten worden zijn: Wanneer komen de woningen er? Waar moeten we rekening mee houden? Waar zitten eventuele zorgen van omwonenden? Met hun inbreng kunnen we dan aan de slag om een plan te maken.

flexwoningen-3

flexwoningen-1 flexwoningen-2