Broeksedijk

Particulier initiatief waarover vanaf 2021 met ontwikkelaar gesproken is. Het betreft een buiten-stedelijke ontwikkeling.

De provincie heeft in eerste instantie geoordeeld, mede op basis van het mobiliteitsvraagstuk. Het initiatief voor verder onderzoek ligt bij de ontwikkelaar. Status van dit plan is op dit moment onbekend.