Parallelweg

De gemeente heeft met de initiatiefnemer (particuliere ontwikkelaar) een startovereenkomst afgesloten.

De particuliere ontwikkelaar heeft een voorontwerp bestemmingsplan ingediend tot ongeveer 75 woningen op de locatie aan de Parallelweg. De ontwikkelaar is bezig met diverse haalbaarheidsonderzoeken en is ook begonnen met keukentafelgesprekken met omwonenden.