Hulp bij betalen van uw rekeningen en verzekeringen

Een laag inkomen en hoge vaste lasten kunnen ervoor zorgen dat u niet alles alleen kan betalen. Bekijk hier of u in aanmerking komt voor regelingen die kunnen helpen.

Beschrijving

Collectieve zorgverzekering

Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering. U ontvangt korting op de premie en krijgt (meestal) een bijdrage voor uw premie. Ook biedt de verzekering extra vergoedingen.
Let op: aanmelden kan alleen aan het einde van het jaar.
Heeft u op dit moment al een collectieve zorgverzekering via VGZ? En is uw situatie niet veranderd? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden bij VGZ. Voor meer informatie en voorwaarden zie Collectieve zorgverzekering.​​​​

Eenmalige energietoeslag

Heeft u een laag inkomen en heeft u de eenmalige energietoeslag 2022 ontvangen? Ook in 2023 heeft u mogelijk recht op energietoeslag. Voor meer informatie en voorwaarden zie Energietoeslag.

Heeft u de energietoeslag ontvangen, maar kunt u nog extra tips gebruiken bij het terugdringen van uw energieverbruik? Meld u dan aan voor een gratis energie-adviesgesprek en concrete maatregelen door een energiecoach aan huis.

U-pas

Met een U-pas krijgt u een persoonlijk budget voor sport en cultuur. U bepaalt zelf hoe u uw budget besteedt. Voor meer informatie en voorwaarden zie U pas.

Zorgtoeslag

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om recht op zorgtoeslag te hebben, moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag u niet te veel verdienen. Voor meer informatie en voorwaarden zie Zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van uw woning. Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn. Voor meer informatie en voorwaarden zie Huurtoeslag.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke- en/of waterschaps-belastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Uw gemeente onderzoekt elk verzoek.

Als u de aanslagen en acceptgiro’s ontvangt, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een aanvraag voor kwijtschelding indient. Ga naar MijnBSR (Belastingsamenwerking Rivierenland - www.bsr.nl), u heeft wel uw DigiD gegevens nodig. Of bel 0344 – 704 704 voor een aanvraagformulier.