Meer informatie en hulp bij aanvragen

Wilt u meer weten over de verschillende regelingen, gaat u liever met iemand in gesprek over de verschillende regelingen of wilt u hulp bij het aanvragen? Lees hier waar u terecht kunt.

Beschrijving

Voedselbank en Stichting Urgente Noden Lekstroom (SUN)

De Voedselbank helpt mensen aan levensmiddelen voor een minimaal levensonderhoud. Voor ondersteuning van de Voedselbank Nieuwegein - IJsselstein moet u of uw hulpverlener u daar aanmelden. Kijk op de website van de Voedselbank voor de voorwaarden.

SUN helpt mensen die in urgente financiële nood zijn geraakt en niet (meer) door andere regelingen geholpen kunnen worden. Ze bieden hulp in de vorm van een financiële bijdrage (gift) en/of een renteloze lening. Ondersteuning van SUN is alleen aan te vragen door professionele hulp- en dienstverleners, zoals medewerkers van WIL of het sociaal team van de gemeente. Op de website van SUN kunt u lezen of u in aanmerking komt.

Bellen met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Bel met WIL om meer informatie te krijgen over het aanbod van inkomensondersteuning en voor vragen over of u in aanmerking komt: 030 – 7022 300. Of kijk op de website.

Spreekuur van Financiën op Orde

Kijk op deze website om meer te lezen over Financiën op Orde van Stichting Pulse en zie wanneer de spreekuren zijn om langs te gaan en hulp te krijgen bij bijvoorbeeld het treffen van betalingsregelingen, invullen van formulieren en aanvragen van toeslagen.

Hulp bij digitale diensten van de overheid bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van Bibliotheek IJsselstein

Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kunt u wel wat hulp gebruiken of kent u iemand die hulp nodig heeft? Ga langs de bibliotheek in IJsselstein. Zij denken met u mee en geven informatie zodat u verder kunt. U hoeft geen lid te zijn. Kijk op de website voor meer informatie.