Aardgasvrij in 2050

In Nederland gebruiken veel huizen en gebouwen aardgas om te verwarmen. Dit is slecht voor het milieu, omdat het zorgt voor uitstoot van broeikasgassen. Bovendien maakt het gebruik van aardgas Nederland afhankelijk van andere landen (denk aan Rusland en Saudi-Arabië). Daarom is afgesproken om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Dit staat in het nationaal klimaatakkoord. We moeten dus op zoek naar andere manieren om te verwarmen.

Beschrijving

Dit is een lang proces, waarbij we ons tot 2030 met name richten op isoleren en energiebesparing. In sommige wijken wordt al gekeken hoe we de eerste stappen kunnen zetten om zonder aardgas te verwarmen. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om warmte te halen uit de Hollandse IJssel en uit de rioolwaterzuivering.

Meer informatie

Voor meer informatie over de manier waarop de gemeente werkt aan het stoppen van het gebruik van aardgas, kunt u de Transitievisie warmte bekijken.