Duurzame energie opwekken

We zetten samen in op energiebesparing. Tegelijkertijd wordt gas steeds vaker vervangen door elektriciteit en gaan steeds meer mensen elektrisch rijden. Hierdoor neemt de vraag naar elektriciteit toe. Het is belangrijk dat we deze elektriciteit duurzaam opwekken.

Beschrijving

We gebruiken hiervoor in de eerste plaats zonnepanelen op daken. Als u meer wilt weten over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak, kunt u kijken op jouwhuisslimmer.nl/ijsselstein of Milieucentraal.

Met zonnepanelen op daken kunnen we een groot deel van onze elektriciteit opwekken. De overheid werkt ook hard aan windturbines op zee. Maar om ervoor te zorgen dat IJsselstein in 2050 net zoveel schone of groene energie opwekt als het gebruikt hebben we ook zonnevelden en/of windturbines op land nodig. In IJsselstein zijn we aan het onderzoeken waar en hoe we hier ruimte voor kunnen bieden

Zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines

In 2020 en 2021 hebben we uitgebreid gesproken met inwoners over zonnevelden en windturbines. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeenteraad een aantal zoekgebieden aangewezen, waaronder:

  • De A2-zone (ten zuiden van IJsselstein): zoekgebied wind
  • Noordoostelijk buitengebied (rond de Hollandsche IJssel): zoekgebied zon

Op zoek naar mogelijkheden in zoekgebieden

In 2024 en 2025 gaan we op verzoek van de gemeenteraad op zoek naar de mogelijkheden om in de 2 hierboven genoemde zoekgebieden zon en wind op te wekken. Doen we dit met zonnevelden, windturbines of allebei? En waar dan? Daarover wil de gemeente graag de mening van inwoners weten.

Hoe meedenken

Wij organiseren 3 manieren waarop (een afvaardiging van) inwoners kunnen meedenken over de keuzes rond zonnevelden en windturbines.

  1. We nodigen het inwonerpanel uit om diens mening te geven via een vragenlijst.
  2. Er wordt een adviesgroep opgericht die doorpraat over de keuzes die we moeten maken. De adviesgroep bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van bewoners en (belangen)organisaties.
  3. Tot slot organiseren we in 2024 drie inloopbijeenkomsten waarbij alle inwoners en ook de inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen welkom zijn. Dit is omdat 1 van de zoekgebieden aan de rand van de gemeente ligt.

Deelname aan de vragenlijst en adviesgroep vindt plaats op uitnodiging. De inloopbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats op de onderstaande momenten.

Aankomende meedenkmomenten

  • 13 Maart 2024: 1e inwonerbijeenkomst. Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je op elk moment binnenlopen in de Overtoomzaal van het Fulcotheater aan de Overtoom 3 in IJsselstein. Omdat 1 van de zoekgebieden aan de rand van de gemeente ligt, zijn ook inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen van harte welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.ijsselstein.nl/zon-en-wind. Want als er veel belangstelling is organiseren we een 2e bijeenkomst.
  • September 2024: 2e inwonerbijeenkomst. Meer info volgt later.
  • December 2024: 3e inwonerbijeenkomst. Meer info volgt later.

Wat gebeurt er uw mening?

Na de bijeenkomst is het aan de gemeente IJsselstein om de voors en tegens op een rijtje te zetten. Die gebruiken we om de 2 zoekgebieden verder uit te werken. Dan leggen we rond de zomer van 2024 1 of meer scenario’s voor aan de IJsselsteinse raad. Want die beslist uiteindelijk waar en onder welke voorwaarden er windturbines en/of zonnevelden komen. In het najaar is een volgende open bijeenkomst. Een groep van inwoners en belangenorganisaties (zie alinea hoe meedenken) helpt de gemeente op een paar momenten bij de uitwerking.