Duurzame energie opwekken

We zetten samen in op energiebesparing. Tegelijkertijd wordt gas steeds vaker vervangen door elektriciteit en gaan steeds meer mensen elektrisch rijden. Hierdoor neemt de vraag naar elektriciteit toe. Het is belangrijk dat we deze elektriciteit duurzaam opwekken.

Beschrijving

Allereerst gebruiken we hiervoor zonnepanelen op daken. Als u meer wilt weten over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak, kunt u kijken op jouwhuisslimmer.nl/ijsselstein of Milieucentraal. Met zonnepanelen op daken kunnen we een groot deel van onze elektriciteit opwekken. Daarnaast werkt de Rijksoverheid hard aan windturbines op zee. Maar, alleen zonnepanelen op daken en windturbines op zee zijn niet voldoende om de nationale doelen te halen. Alleen hiermee zorgen we er niet voor dat IJsselstein in 2050 energieneutraal is. Daarvoor zijn ook zonnevelden en/of windturbines op land nodig. Hierover zijn in het nationaal klimaatakkoord afspraken gemaakt.

Om de benodigde zonnevelden en windtubines op land te plaatsen, is Nederland verdeeld in 30 regio’s. In deze regio’s werken gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder samen aan de opwek van duurzame energie. Elke regio kijkt waar en onder welke voorwaarden duurzame energie kan worden opgewekt. IJsselstein is onderdeel van de regio Utrecht (U16). Als regio Utrecht (U16) willen we in 2030 1,8 miljard kilowattuur (1,8 TWh) duurzame elektriciteit opwekken. Alle gemeenten in de regio dragen hier een steentje aan bij, dus ook IJsselstein. IJsselstein wil hier 50 miljoen kilowattuur (0,05 TWh) aan bijdragen. Dit is gelijk aan het elektriciteitsgebruik van 20.000 huishoudens. En dat is 30% van het IJsselsteinse elektriciteitsverbruik in 2050.

Zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines

In 2020 en 2021 hebben we uitgebreid gesproken met inwoners over zonnevelden en windturbines. Met de informatie uit deze gesprekken heeft de gemeenteraad een aantal zoekgebieden aangewezen, waaronder:

  • De A2-zone (ten zuiden van IJsselstein): zoekgebied wind
  • Noordoostelijk buitengebied (rond de Hollandsche IJssel): zoekgebied zon

Op zoek naar mogelijkheden in zoekgebieden

In 2024 en 2025 gaan we op verzoek van de raad de twee hierboven genoemde zoekgebieden verder uitwerken. Het doel is om uit te zoeken hoe we meewerken aan de opwek van 50 miljoen kilowattuur (0,05 TWh) duurzame energie. We weten nog niet of we dit met zonnevelden, windturbines of allebei doen. Een belangrijke vraag hierbij is: welke voorwaarden zijn er voor de aanleg van zonnevelden of windturbines? Over deze onderwerpen wil de gemeente graag de mening van inwoners weten.

Hoe meedenken

Inwoners kunnen op 3 manieren meedenken over de keuzes rond zonnevelden en windturbines:

  • We nodigen het inwonerpanel uit om een vragenlijst in te vullen.
  • Er is een adviesgroep gevormd, die doorpraat over de keuzes die we moeten maken. De adviesgroep bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van bewoners en (belangen)organisaties.
  • Ook organiseren we 3 inloopbijeenkomsten in 2024. Hier zijn alle inwoners uit IJsselstein welkom. Bij de bijeenkomsten over windenergie zijn ook de inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen welkom. Het zoekgebied voor windenergie ligt namelijk op de grens van de gemeente.

Deelname aan de vragenlijst en adviesgroep is op uitnodiging. De inloopbijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.

Inloopbijeenkomsten

Aankomend:

  • Oktober/november 2024: 3e inwonerbijeenkomst. In deze bijeenkomst bespreken we de mogelijkheden voor zonnevelden in het gebied rondom de Hollandsche IJssel. Meer informatie volgt later.

Geweest:

  • 13 maart en 16 april 2024: de eerste twee avonden stonden in het teken van zowel wind- als zonne-energie. Tijdens deze avond gingen we in gesprek over de keuzes die we in IJsselstein moeten maken. Daarbij bespraken we de voorwaarden waaronder zonnevelden en windturbines een plek kunnen krijgen. Het verslag van deze twee avonden vindt u hier. verslagen inloopbijeenkomsten duurzame energie IJsselstein (pdf, 636 kB). Daarnaast zijn de meest gestelde vragen over dit onderwerp verzameld in een vraag en antwoord document. Deze vindt u hier: vraag en antwoord over het opwekken van duurzame energie (pdf, 82 kB).

Wat gebeurt er met uw mening?

Na de bijeenkomst is het aan de gemeente IJsselstein om de voors en tegens op een rijtje te zetten. Dit doen we met de resultaten uit participatie, maar ook door het uitvoeren van (technische) analyses. De resultaten gebruiken we om de 2 zoekgebieden verder uit te werken. Rond de zomer van 2024 leggen we de raad een Uitgangspuntennotitie windenergie voor. Hierin leggen we vast of we de komst van een windturbine langs de A2 mogelijk willen maken en onder welke voorwaarden. Dit besluit is dan ook van invloed op de keuze voor waar de zonnevelden komen.

Begin 2025 leggen we een Uitnodigingskader voor zonnevelden aan de gemeenteraad voor. Hierin maken we afspraken over de voorwaarden voor zonnevelden in het gebied rondom de Hollandsche IJssel. Voordat de raad een besluit neemt, zetten zij de voors en tegens op een rij. Via de agenda van de gemeenteraad kunt u volgen wanneer zij deze stukken bespreken. Tijdens de commissievergadering is er ook de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken.

Wat gebeurt er na de besluitvorming

In de Uitgangspuntennotitie windenergie en het Uitnodigingskader zonnevelden staan afspraken over de voorwaarden van de komst van zonnevelden en windturbines. Daarna kunnen initiatiefnemers met projectvoorstellen komen. Als er echt initiatieven op tafel komen, krijgt u opnieuw de ruimte om hierover mee te denken. Daarnaast kijken we naar hoe de omgeving voordeel heeft van de winsten van de opwek van de energie.