Inwonerinitiatieven

Inwoners van IJsselstein hebben zich verenigd om samen te werken aan een duurzamer IJsselstein. De belangrijkste initiatieven van burgers op het gebied van klimaat en energie zijn Klimaatnatuurlijk IJsselstein, Energiecoöperatie Lek en IJsselstroom en Achterveld Actief.

Beschrijving

Klimaatnatuurlijk IJsselstein

“Simpelweg met elkaar in beweging komen.” Klimaatnatuurlijk IJsselstein is een initiatief van burgers voor burgers. Samen met de gemeente, regionale en lokale ondernemers, lokale initiatieven en vrijwilligers zetten zij zich in voor een versnelling van de beweging naar een duurzame samenleving. Thema's waar zij zich op richten zijn onder andere groen, werk, mobiliteit en recycling. Meer informatie.

Energiecoöperatie Lek en IJsselstroom

Deze coöperatie heeft als doel duurzame energieprojecten te realiseren en zo bij te dragen aan een duurzamere energievoorziening. Ze willen inwoners betrekken en mede-eigenaar maken van deze projecten. Iedereen kan hieraan deelnemen en de inkomsten komen ten goede aan de samenleving. Meer informatie.

Achterveld Actief

In de wijk Achterveld zijn inwoners actief bezig met het verduurzamen van woningen. Ze gebruiken bijvoorbeeld warmtecamera's en helpen bij kleine energiebesparende maatregelen. Neem contact op via achterveldactief@gmail.com of bezoek hun website.

Start uw eigen initiatief

U kunt zich aansluiten bij een bestaand initiatief, maar u kunt ook samen met andere inwoners een nieuw initiatief starten. Soms kan de gemeente u hierbij helpen. Als u wilt weten wat de gemeente voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen via info@ijsselstein.nl.