Grondwater in de gemeente IJsselstein

De gemeente IJsselstein ligt deels in een nat gebied, waarbij het land nauwelijks hoger ligt dan het water in de sloot. De grondwaterstand is hierdoor in de gemeente hoog.

Beschrijving

Om de grondwaterstand te meten heeft de gemeente IJsselstein een grondwatermeetnet ingericht. Hier ziet u een overzicht van de meetpunten in de gemeente IJsselstein. 2 keer per jaar wordt het gemeten grondwater uitgelezen. Wilt u weten hoe hoog het grondwater bij u in de buurt staat, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Civiele Techniek. Bereikbaar onder het algemene nummer van de gemeente IJsselstein 14 030.