Waar bent u zelf verantwoordelijk voor?

De gemeente treft alleen maatregelen in de openbare ruimte. Particulieren (zoals huiseigenaren) zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwaterproblemen op hun eigen terrein/perceel.

Beschrijving

Dit geldt ook voor funderingsproblemen, lekkende kelders en voor bijvoorbeeld begane vloeren die niet dampdicht zijn. Ondergrondse gebruikruimtes van panden, zoals een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving waterdicht zijn. Als dat niet het geval is, is er sprake van een bouwkundig probleem waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is. Eventuele bouwtechnische aanpassingen om grondwaterproblemen tegen te gaan, zijn dan ook voor uw eigen rekening.

Bij overlast door een te hoge grondwaterstand kunt u een aantal maatregelen (laten) uitvoeren. Denk hierbij aan het waterdicht maken van uw vloer, het opvullen van de kruipruimte of het aanleggen van een drainage in uw tuin. Ook is het belangrijk om uw woning en kruipruimte goed te ventileren.