Wat kunt u doen om grondwaterproblemen te voorkomen?

Als het grondwater te hoog staat, kan dit overlast geven. Wat kunt u zelf doen om overlast te beperken? U leest hier meer.

Beschrijving

Oorzaken problemen thuis

De 3 belangrijkste oorzaken van vochtproblemen in huis zijn vaak: te weinig ventilatie, lekke riolen of regenpijpen of een te hoge grondwaterstand. Ventileren kan heel gemakkelijk door eens per dag de ramen even open te zetten. Dit is belangrijk om het vocht in huis, van het koken of wassen, te verdrijven. Ook met het ventileren van de kruipruimte kunt u soms een muffe lucht in huis voorkomen. Door een lekke regenpijp kan vocht door de buitenmuur naar binnen komen. Daarnaast kan ook het riool in uw huis lekken of verstopt zijn. Dit zorgt ook voor vochtoverlast. Schakel een installateur in als u dit soort problemen ervaart.

Grondwater in de kruipruimte

Grondwater in de kruipruimte hoeft geen probleem te zijn, immers de kruipruimte heeft geen functie. Maar als gevolg van het water in de kruipruimte kunnen er wel problemen in uw woning ontstaan. Als u grondwater in de kruipruimte hebt en daarvan hinder ondervindt (bijvoorbeeld vocht in de muren) adviseren wij u om de situatie bij uw woning door een adviesbureau te laten onderzoeken. Een oplossing kan zijn om gaten en kieren in de begane grondvloer te dichten en het kruipluik vochtdicht te maken. Hiermee voorkomt u dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte stroomt. Een andere oplossing kan zijn om te diepe kruipruimten op te hogen/vullen met goed doorlatend materiaal. Het effect is dat het grondwater minder goed kan optrekken.

Water wegpompen

Wij adviseren u om het grondwater uit uw kruipruimte niet weg te pompen. Dat is slechts een tijdelijke oplossing, waardoor schade aan uw woning en omliggende gebouwen kan ontstaan. Door het wegpompen van het grondwater wordt het evenwicht in de ondergrond verstoord en kan de bodem zakken. Als uw huis, of dat van uw buren, op houten palen is gebouwd, is grondwater nodig om te voorkomen dat deze palen gaan rotten.


Kijk voor meer informatie en tips op:
http://www.riool.info/home