Structurele subsidie - overig

Voor structurele subsidies zijn er verschillende regelingen, maar als er geen subsidieregeling bestaat voor uw activiteiten, dan kunt u structurele subsidie ‘overig’ aanvragen.

Beschrijving

Het kan zijn dat uw activiteiten niet passen onder de aparte regelingen:

  • Sportstimulering en deskundigheidsbevordering
  • Kunst en Cultuur
  • Voorschoolse educatie en peuteropvang
  • Maatschappelijke ontwikkeling

Als er geen subsidieregeling bestaat voor uw activiteiten, dan kunt u structurele subsidie “overig” aanvragen.

Vraag structurele subsidie “overig” aan

Structurele subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon. U kunt een structurele subsidie aanvragen door het digitale formulier in te vullen.

Zorg ervoor dat u deze subsidie op tijd aanvraagt! Het is namelijk nodig om de aanvraag uiterlijk 1 juni vóór het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd in te dienen. In een specifieke subsidieregeling kan een andere aanvraagdatum staan.

Meer weten

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bekijk dan de algemene informatie over subsidies voor bijvoorbeeld de subsidieverordening en andere voorwaarden en regels. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of het contactformulier.