Gemeentesecretaris Wilma van de Werken

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het college van B&W en directeur van de ambtelijke organisatie.

Beschrijving

Gemeentesecretaris Wilma van de Werken

Afbeelding: Mw. drs. W.M. (Wilma) van de Werken