Wethouder Eveline Schell

Wethouder Schell is aangewezen als tweede loco-burgemeester. Ze is lid van de VVD.

Beschrijving

Portefeuilles

 • Economische Zaken
 • Zorg voor 18- (jeugdbeleid, VVE, kinderopvang, welzijn)
 • Participatiewet sociaal domein
 • Maatschappelijke opvang
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs, educatie en bibliotheek
 • Stichting Pulse
 • Stichting WerkwIJSS

Nevenfuncties als wethouder, onbetaald

 • Lid Algemeen Bestuur (AB) Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Lid AB GGD-regio Utrecht
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS)
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Plaatsvervangend lid AB Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Nevenfuncties niet als wethouder

 • Geen

Wethouder Eveline Schell