Wethouder Eveline Schell

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder E.J.M. Schell is tweede locoburgemeester.

Beschrijving

Portefeuille

 • Economische Zaken
 • Zorg voor 18- (jeugdbeleid, VVE, kinderopvang, welzijn)
 • Participatiewet sociaal domein
 • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs, educatie en bibliotheek
 • Stichting Pulse
 • Stichting WerkwIJSS

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Lid AB GGD-regio Utrecht
 • Lid Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL)
 • Commissaris (Raad van Commissarissen) Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS)
 • Commissaris (Rad van Commissarissen) Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt

 • Geen

Wethouder Eveline Schell

Afbeelding: Wethouder Eveline Schell