Wethouder Mark Foekema

Wethouder Foekema is aangewezen als vierde loco-burgemeester. Hij is lid van de LDIJ.

Beschrijving

Portefeuilles

 • Financiën 
 • Dienstverlening
 • Inwonersparticipatie
 • Bedrijfsvoering
 • Personeel en Organisatie
 • Zorg voor 18+ (Wmo, seniorenbeleid, vrijwilligersbeleid en welzijn)
 • Subsidiebeleid
 • Beschermd wonen
 • Kunst en cultuur

Nevenfuncties als wethouder, onbetaald

 • Lid Algemeen Bestuur (AB) en auditcommissie Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Vitens
 • Lid vergadering Stichting beheer belangen Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN)
 • Plaatsvervangend lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Plaatsvervangend lid AB GGD Regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Plaatsvervangend lid Archiefcommissie regionaal Historisch centrum Rijnstreek en Lopikerwaard

Nevenfuncties als wethouder

 • Directeur/grootaandeelhouder Finance Center BV (niet actief, onbetaald)

Wethouder Mark Foekema