Wethouder Mark Foekema

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder M.B. Foekema is vierde locoburgemeester.

Beschrijving

Portefeuille

 • Financiën 
 • Dienstverlening
 • Inwonersparticipatie
 • Bedrijfsvoering
 • Personeel en Organisatie
 • Zorg voor 18+ (Wmo, seniorenbeleid, vrijwilligersbeleid en welzijn)
 • Subsidiebeleid
 • Kunst, cultuur en erfgoed

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid AB en auditcommissie Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
 • Lid Algemene vergadering aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene vergadering aandeelhouders N.V. Vitens
 • Lid vergadering Stichting beheer belangen Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN)
 • Plaatsvervangend commissaris (Raad van Commissarissen) Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Plaatsvervangend lid AB GGD Regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Plaatsvervangend lid Archiefcommissie regionaal Historisch centrum Rijnstreek en Lopikerward 
   

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt

 • Directeur/grootaandeelhouder Finance Center BV (slapend, onbezoldigd)

Wethouder Mark Foekema

Afbeelding: Wethouder Mark Foekema